Czy dostanę skrócony urlop macierzyński, jeśli poroniłam przed 22. tygodniem ciąży?

Koleżanka powiedziała mi, że jeśli poroniłam przed 22. tygodniem ciąży, to nie dostanę skróconego urlopu macierzyńskiego – czy to prawda?

Skrócony urlop macierzyński po poronieniu przysługuje każdej pracującej kobiecie – niezależnie od momentu utraty ciąży i od tygodnia, w którym do niej doszło. Takie prawo jest zagwarantowane art. 180 § 1. Kodeksu Pacy. Mówi on, że: W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

czy dostanę skrócony urlop macierzyński jeśli poroniłam przez 22 tygodniem ciąży

Skrócony urlop macierzyński po poronieniu ma więc wymiar 56 dni (8 tygodni), a czas ten liczony jest od momentu poronienia, nie złożenia dokumentów u pracodawcy. Jest on płatny 100%.

Aby móc skorzystać ze swojego prawa, konieczne są odebranie ze szpitala karty martwego urodzenia oraz rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Kartę martwego urodzenia wydaje szpital, kiedy lekarz zna płeć dziecka. Jeśli do poronienia doszło przed 16. tygodniem ciąży, ustalenie płci wyłącznie na podstawie badań organoleptycznych może być niemożliwe. Wtedy kobieta ma prawo wypożyczyć ze szpitala próbki dziecka i zlecić w laboratorium genetyczne badania płci. Dzięki nim płeć będzie ustalona niezależnie od tego, w którym tygodniu doszło do poronienia – nawet na bardzo wczesnym etapie ciąży.

Po wydaniu przez szpital karty martwego urodzenia jest ona przekazywana bezpośrednio do USC (w ciągu jednego dnia) lub kobiecie. Ma ona wtedy 3 dni, by zgłosić dziecko. W USC urzędnik wydaje akt urodzenia dziecka, na którym znajdują się podstawowe informacje (np. imię, nazwisko, płeć, dane rodziców) oraz adnotacja o urodzeniu martwym.

Po odebraniu aktu urodzenia konieczne jest przedstawienie go pracodawcy wraz z wnioskiem o urlop. Pracodawca nie ma prawa żądać przedstawienia innych dokumentów, np. wydanych przez lekarza. Udzielenie urlopu pracownicy w takiej sytuacji jest jego obowiązkiem. Jeśli na czas przeprowadzania formalności kobieta otrzymała L4 lub urlop wypoczynkowy, pracodawca musi zamienić te formy na skrócony urlop macierzyński.

Ten czas może być pomocny, by odpocząć psychicznie i zregenerować organizm, dlatego warto zdawać sobie sprawę ze swojego prawa i z niego skorzystać.


Zobacz też:

Przeczytaj więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *