Badania prenatalne typu NIPT – czym są?

Badania prenatalne typu NIPT to badania wolnego płodowego DNA (ffDNA – cell free fetal DNA) – czyli takiego, które krąży w krwiobiegu ciężarnej. Na czym polegają, co oznacza ich wynik i kiedy warto je wykonać? Sprawdź!

badania prenatalne

  1. Badania prenatalne typu NIPT – co pozwalają wykryć?
  2. Badania prenatalne typu NIPT – kiedy warto wykonać?
  3. Badania prenatalne typu NIPT – na czym polegają?

Badania prenatalne typu NIPT – co pozwalają wykryć?

Tego typu badania prenatalne bazują na odkryciu, że w krwiobiegu przyszłej mamy znajduje się DNA jej dziecka, które można stamtąd wyizolować. Na jego podstawie można określić, jak wysokie jest ryzyko wielu schorzeń związanych z nieprawidłowym kariotypem – przede wszystkim zespołu Downa. Właśnie dla niego czułość tego typu badań zwykle jest najwyższa.

Nie jest to jednak badanie diagnostyczne, dlatego przy nieprawidłowym wyniku kobieta może zdecydować się np. na pobranie próbki podczas amniopunkcji. Badania wolnego płodowego DNA są jednak bardzo czułe – dzięki nim wiele kobiet może uniknąć dalszej, niepotrzebnej, diagnostyki.

Badania prenatalne typu NIPT – kiedy warto wykonać?

Tak naprawdę warto wykonać je u każdej ciężarnej, aby zyskać spokój co do stanu zdrowia dziecka. Dobrze przeprowadzić je jednak szczególnie w sytuacji, gdy wyniki innych badań prenatalnych (np. USG czy testu PAPP-A) wskazują na jakiekolwiek możliwe nieprawidłowości (stosunkowo wysokie ryzyko np. zespołu Downa czy Turnera).

Badania prenatalne typu NIPT – na czym polegają?

Z perspektywy ciężarnej badania prenatalne wolnego płodowego DNA są proste i wygodne, ponieważ wymagają jedynie pobrania próbki krwi – jak do morfologii. Są zatem w 100% bezpieczne także dla dziecka.