Twoje prawa po poronieniu

Niezależnie od czasu zakończenia ciąży przysługują Ci prawa:

 • prawa po poronieniudo rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC)
 • do pochówku dziecka,
 • do zasiłku pogrzebowego (4000 zł)
 • do urlopu macierzyńskiego (56 dni).

Jak nabyć prawa po poronieniu? Czy przysługują one każdej kobiecie po poronieniu?

Decyzja o tym, co będzie działo się z ciałem dziecka, należy tylko i wyłącznie do rodziców.  Możecie pozostawić je w szpitalu lub zdecydować się na odbiór ciała i  zorganizowanie pochówku. Niezależnie od czasu poronienia, macie prawo pochować swoje dziecko.

Prawa po poronieniu: rejestracja dziecka w USC

Po stracie dziecka szpital ma obowiązek wydać Państwu kartę martwego urodzenia. Na podstawie tego dokumentu możecie Państwo zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wyda wam akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się ono martwe. Prawo do rejestracji dziecka dotyczy także tych dzieci, które zostały poronione poza szpitalem. Rejestracja dziecka umożliwi skorzystanie z urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego.

Jeżeli straciliście Państwo dziecko na wczesnym etapie ciąży, szpital może odmówić wam wydania potrzebnych do rejestracji dokumentów, ponieważ konieczne jest do tego ustalenie płci dziecka.

Ważne: We wczesnych etapach ciąży lekarz często nie jest w stanie jej ustalić. Jednakże w takim wypadku, jeżeli jesteście zdecydowani dochodzić swoich praw, możecie przeprowadzić testy genetyczne określające płeć dziecka na własny koszt. Sama analiza nie tylko może ustalić płeć dziecka, ale co więcej jest w stanie sprawdzić, czy u Państwa dziecka wystąpiły wady genetyczne, które doprowadziły do poronienia. Czytaj więcej o badaniu płci po poronieniu>

Prawa po poronieniu: pogrzeb

Jeśli płeć nie zostanie ustalona można odebrać w szpitalu kartę zgonu. Udajecie się wówczas Państwo do wybranego domu pogrzebowego lub po konsultacji z zarządcą cmentarza przeprowadzacie pogrzeb w inny sposób. Kościół katolicki umożliwia przeprowadzenie pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych bez chrztu, wymaga to jednak zgody lokalnego proboszcza. Karta zgonu umożliwia zorganizowanie pochówku dziecka bez możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński. Czytaj więcej >

Prawa po poronieniu: zasiłek pogrzebowy 4000 zł

Bez względu na czas zakończenia ciąży, przysługuje Wam również zasiłek pogrzebowy na organizację pochówku dziecka. Aby go otrzymać należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń oraz akt urodzenia dziecka. Zasiłek aktualnie wynosi 4000 zł, wypłacany jest po pogrzebie. Taka kwota pozwoli Wam być może opłacić badania mające na celu sprawdzenie przyczyny poronienia. Czytaj więcej >

Prawa po poronieniu: urlop macierzyński (56 dni)

Zgodnie z Artykułem 180 §1 kodeksu pracy, matce po poronieniu przysługuję prawo do 8  tygodniowego urlopu macierzyńskiego lub zasiłku, jeżeli przebywa na urlopie macierzyńskim. Wymaga to przedstawienia w pracy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.  To ważna informacja, zwłaszcza dla tych z Was, którym wydaje się, że przysługuje tylko krótkie zwolnienie lekarskie. Ten czas będzie Wam potrzebny, zatroszczcie się więc o komplet dokumentów. Czytaj więcej >

Prawa po poronieniu: poznanie przyczyn poronienia

Badania takie są refundowane tylko w ograniczonym zakresie i dopiero po wystąpieniu 2 poronień z rzędu. NFZ w ogóle nie refunduje badań genetycznych, które mogą być wykonane bezpośrednio u zmarłego dziecka, a to bardzo ważne, aby sprawdzić rzeczywiste zmiany, jakie zachodzą bezpośrednio u Państwa dziecka. Jest to też bardzo cenna informacja dla genetyka, który będzie w stanie określić ryzyko wystąpienia poronienia w przyszłości. Czytaj więcej >

Waszym ostatnim, nieformalnym prawem po stracie dziecka, jest prawo do spokoju i rekonwalescencji. Potrzebujecie czasu i wsparcia bliskich.

Prawa po poronieniu: postępowanie krok po kroku

 1. Podjęcie decyzji o pochówku dziecka
 2. Ewentualne badania genetyczne w laboratorium testów dna
 3. Otrzymanie w szpitalu karty zgonu i martwego urodzenia dziecka
 4. Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego
 5. Wydanie aktu urodzenia dziecka (z adnotacją o martwym urodzeniu) przez USC
 6. Przedstawienie pracodawcy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w celu uzyskania urlopu macierzyńskiego
 7. Przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń oraz aktu urodzenia dziecka w ZUS
 8. Organizacja pogrzebu i pożegnanie dziecka
 9. Otrzymanie zasiłku z ZUS

Ciekawy artykuł:

badania genetyczne materiału z poronienia

Dlaczego badania genetyczne materiału z poronienia wciąż budzą takie emocje?

Niedawno w przestrzeni publicznej rozpoczęła się dyskusja na temat odbioru przez kuriera materiału z poronienia z opolskiego szpitala. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak ważne jest stworzenie jednoznacznych przepisów i wytycznych dotyczących przeprowadzania pełnej diagnostyki po poronieniu – również tej … Czytaj dalej

6 komentarzy


Zobacz też:

Przeczytaj więcej: