Twoje prawa po poronieniu

Aktualizacja: 30.08.2019 r.

Niezależnie od czasu zakończenia ciąży przysługują Ci prawa:

 • prawa po poronieniudo rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC),
 • do pochówku dziecka,
 • do odebrania zasiłku pogrzebowego
  (4000 zł),
 • do urlopu macierzyńskiego (56 dni),
 • możliwość odszkodowania z dodatkowej polisy ubezpieczeniowej (w zależności
  od zapisu w umowie)

Jak nabyć prawa po poronieniu?

Prawa po poronieniu: rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

Po stracie dziecka szpital ma obowiązek wydać Kartę Martwego Urodzenia, jednak aby to było możliwe, płeć dziecka musi być określona. Na podstawie tego dokumentu możecie zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wyda Wam akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się ono martwe. Prawo do rejestracji dziecka dotyczy także tych dzieci, które zostały poronione poza szpitalem. Rejestracja dziecka umożliwi skorzystanie z urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego.
Jeżeli do straty doszło na wczesnym etapie ciąży, lekarz może nie mieć możliwości określenia płci dziecka na podstawie badań organoleptycznych. Aby w takim przypadku wydać Kartę Martwego Urodzenia i skorzystać z należnych praw, można zdecydować się na badania genetyczne płci.

Ważne: We wczesnych etapach ciąży lekarz często nie jest w stanie ustalić płci. Jednak w takim wypadku, jeżeli jesteście zdecydowani dochodzić swoich praw, możecie przeprowadzić testy genetyczne określające płeć dziecka na własny koszt. Sama analiza nie tylko może ustalić płeć dziecka, ale co więcej jest w stanie sprawdzić, czy u dziecka wystąpiły wady genetyczne, które mogły doprowadzić do poronienia. Czytaj więcej o badaniu płci po poronieniu>

Prawa po poronieniu: pogrzeb

Decyzja o tym, co będzie działo się z ciałem dziecka, należy tylko i wyłącznie do rodziców. Możecie pozostawić je w szpitalu lub zdecydować się na odbiór ciała i zorganizowanie pochówku.

Pochówek jest możliwy również wtedy, gdy płeć dziecka nie została ustalona. W takim przypadku można odebrać w szpitalu kartę zgonu, na podstawie której możliwy jest jednak tylko pochówek (bez możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński).

W celu organizacji pogrzebu należy udać się wybranego domu pogrzebowego i zarządcy cmentarza. Jeśli jesteście wierzący, możecie udać się również do księdza czy innego duchownego. Co ważne, kościół katolicki umożliwia przeprowadzenie pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych bez chrztu (pełny obrzęd pogrzebowy). Czytaj więcej >

Prawa po poronieniu: zasiłek pogrzebowy 4000 zł

Bez względu na czas zakończenia ciąży przysługuje Wam również zasiłek pogrzebowy na organizację pochówku dziecka. Aby go otrzymać, należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń (np. faktury) oraz akt urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym.

Zasiłek aktualnie wynosi 4000 zł, wypłacany jest po pogrzebie. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia poronienia. Taka kwota pozwoli Wam nie tylko opłacić pogrzeb, ale być może również badania mające na celu sprawdzenie płci oraz przyczyny poronienia. Czytaj więcej >

Prawa po poronieniu: urlop macierzyński (56 dni)

Zgodnie z Artykułem 180 §1 kodeksu pracy matce (będącej pracownicą) po poronieniu i urodzeniu martwym przysługuję prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego lub zasiłku, jeżeli przebywa w tym czasie na urlopie macierzyńskim.

Wymaga to przedstawienia w pracy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Warto również pamiętać, żeby pomiędzy poronieniem a złożeniem wniosku u pracodawcy nie chodzić do pracy (a przebywać na L4 lub urlopie wypoczynkowym).

To ważna informacja, zwłaszcza dla tych z Was, którym wydaje się, że przysługuje tylko krótkie zwolnienie lekarskie. Ten czas będzie Wam potrzebny, zatroszczcie się więc o komplet dokumentów. Czytaj więcej >

Prawa po poronieniu: poznanie przyczyn poronienia

Badania takie są refundowane tylko w ograniczonym zakresie i najczęściej dopiero po wystąpieniu 2-3 poronień z rzędu. NFZ w ogóle nie refunduje badań genetycznych, które mogą być wykonane bezpośrednio u zmarłego dziecka. Tymczasem to bardzo ważne, aby sprawdzić rzeczywiste zmiany, jakie zaszły u dziecka. Jest to też bardzo cenna informacja dla genetyka, który będzie w stanie określić ryzyko wystąpienia poronienia w przyszłości. Czytaj więcej >

Waszym ostatnim, nieformalnym, prawem po stracie dziecka, jest prawo do spokoju i rekonwalescencji. Potrzebujecie czasu i wsparcia bliskich.

Prawa po poronieniu: postępowanie krok po kroku

 1. Podjęcie decyzji o pochówku dziecka.
 2. Ewentualne badania genetyczne w laboratorium testów DNA (i wcześniejsze poinformowanie personelu szpitala o chęci realizacji takich badań).
 3. Otrzymanie w szpitalu karty zgonu i karty martwego urodzenia dziecka (jeśli płeć dziecka została określona).
 4. Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu 3 dni od dnia wystawienia karty martwego urodzenia.
 5. Wydanie aktu urodzenia dziecka (z adnotacją o martwym urodzeniu) przez USC.
 6. Przedstawienie pracodawcy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w celu uzyskania urlopu macierzyńskiego.
 7. Organizacja pogrzebu i pożegnanie dziecka.
 8. Przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń oraz aktu urodzenia dziecka w ZUS.
 9. Otrzymanie zasiłku z ZUS (4000 złotych).
  Napisz do nas: info@poronilam.pl

Ciekawy artykuł:

badania genetyczne materiału z poronienia

Dlaczego badania genetyczne materiału z poronienia wciąż budzą takie emocje?

Niedawno w przestrzeni publicznej rozpoczęła się dyskusja na temat odbioru przez kuriera materiału z poronienia z opolskiego szpitala. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak ważne jest stworzenie jednoznacznych przepisów i wytycznych dotyczących przeprowadzania pełnej diagnostyki po poronieniu – również tej … Czytaj dalej

8 komentarzy


Zobacz też: