Szpital nie chce mi wydać karty martwego urodzenia po poronieniu

Poroniłam w 8 tygodniu ciąży. Szpital nie chce mi wydać karty martwego urodzenia, co zrobić?

Szpital może odmówić wydania  karty martwego urodzenia jeśli płeć dziecka nie została ustalona. Niestety przed 16 tygodniem ciąży lekarz może nie mieć możliwości określenia płci bez dodatkowych badań.

Szpital nie chce mi wydać karty martwego urodzenia po poronieniu

W takim przypadku możesz jednak wykonać genetyczne badanie płci dziecka po poronieniu. Określi ono płeć dziecka niezależnie od czasu trwania ciąży. Możesz je zlecić odpłatnie w laboratorium genetycznym.

Poinformuj wcześniej personel szpitala o chęci wykonania dodatkowych badań. Po badaniu histopatologicznym zwróć się do szpitala z prośbą o wypożyczenie materiału do badań. Zwykle jest on w postaci bloczków parafinowych.

Z wynikiem badania płci wróć następnie do szpitala. Szpital powinien przesłać kartę martwego urodzenia w ciągu 1 dnia do Urzędu Stanu Cywilnego. Czasami przekazuje ją rodzicom i oni mają 3 dni na dostarczenie jej do USC. Urząd wydaje następnie akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu. Czytaj więcej o prawach rodziców po poronieniu >


Zobacz też:

Przeczytaj więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.