Karta martwego urodzenia [wzór]

Karta martwego urodzenia jest dokumentem, który pozwala zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie uzyskać świadczenia: urlop macierzyński i zasiłek pogrzebowy. Aby ją dostać, konieczna jest znajomość płci dziecka. Kartę do USC przekazuje szpital w ciągu 1 dnia lub rodzice – w czasie 3 dni.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia [wzór karty urodzenia i martwego urodzenia w PDF]

Karta martwego urodzenia – w jaki sposób ją uzyskać i gdzie ją przekazać?

Uzyskanie karty martwego urodzenia jest możliwe tylko wtedy, kiedy znana jest płeć dziecka. Kartę wystawia szpital/placówka medyczna, a następnie przekazuje ją w ciągu jednego dnia do Urzędu Stanu Cywilnego. Może zostać przekazana także rodzicom, którzy mają 3 dni na zaniesienie jej do USC.

Jeśli płci nie udało się poznać w szpitalu (bo np. do poronienia doszło zbyt szybko i lekarz nie miał możliwości jej określić), do ustalenia może być potrzebne przeprowadzenie testów DNA w prywatnym laboratorium. Do tego celu należy wypożyczyć materiał poronny dziecka (najczęściej w formie bloczków parafinowych). Czytaj więcej o badaniu płci po poronieniu >

Karta martwego urodzenia – co się na niej znajduje?

Karta martwego urodzenia jest zaświadczeniem, że doszło do poronienia lub śmierci dziecka w czasie porodu. Znajdują się na niej m.in. dane osobowe kobiety (imię, nazwisko i ewentualnie nazwisko panieńskie, data urodzenia, numer pesel lub rodzaj innego dokumentu, który pozwala stwierdzić tożsamość), a także dziecka (płeć, data porodu/poronienia, miejsce). Dokument jest wystawiony przez placówkę, do której zgłosiła się kobieta, a także podpisany przez upoważnioną do tego osobę.

Karta martwego urodzenia – co umożliwia?

Po uzyskaniu karty martwego urodzenia można zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pracownik USC wydaje następnie akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu – nie potrzeba więc później starać się już o akt zgonu.

Dzięki rejestracji dziecka i odebraniu aktu urodzenia, rodzice mają prawo do przyjęcia należnych im świadczeń – zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 złotych po odbyciu pogrzebu oraz urlopu macierzyńskiego – 56 dni. Jeśli zostało wykupione prywatne ubezpieczenie, ubezpieczyciel najczęściej również wymaga tego dokumentu. Czytaj więcej o prawach po poronieniu >

Brak aktu urodzenia uniemożliwia odebranie należnych rodzicom świadczeń.


Zobacz też:

Aktualizacja: 30 sierpnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.