Dla szpitali

Zachęcamy szpitale, położne, lekarzy do bezpłatnej współpracy, w ramach której proponujemy:

✅ wysyłkę bezpłatnych ulotek, które zawierają najważniejsze informacje o prawach i wsparciu po poronieniu.

Są one bardzo często przydatne personelowi podczas przekazywania informacji pacjentkom (w tej ciężkiej sytuacji jakim jest poronienie pacjentki często nie są w stanie przyswoić wszystkich informacji, natomiast do ulotki zawsze mogą wrócić).

ulotki poroniłam.pl

Nasza ulotka została umieszczona m.in. w rekomendacjach „Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego” Więcej informacji >>)

✅ wysyłkę bezpłatnych plakatów – Twoje prawa po poronieniu, który informuje o prawach przysługujących rodzicom  po poronieniu a także o tym jak wygląda procedura, aby rodzice  mogli z nich skorzystać.

Plakaty wraz z ulotkami  przesyłamy bezpłatnie do szpitali, położnych, fundacji,  na spotkania grup wsparcia  i wszędzie tam, gdzie może zostać udostępniony rodzicom potrzebującym pomocy po poronieniu.

Ulotki o prawach rodziców po poronieniu dla szpitali

Jeżeli chcesz pomóc w rozpowszechnianiu informacji o prawach rodziców po poronieniu zapraszamy do kontaktu.
Wierzymy, że dzięki Twojej pomocy coraz więcej rodziców pozna i skorzysta z przysługujących im praw po poronieniu.

wysyłkę bezpłatnych poradników oraz pomocnych instrukcji:
• jak traktować rodziców, którzy utracili dziecko?
• poronienie – co dalej? Prawa, badania i ciąża, wsparcie

specjalistyczne szkolenia dla personelu medycznego z zakresu m.in.:
• praw po poronieniu (jakie przysługują pacjentkom, jak mogą z nich skorzystać)
• przyczyn poronienia – jakie badania mogą pomóc w odnalezieniu przyczyny strat
• jak zabezpieczyć próbkę z poronienia do badań genetycznych,

✅ udzielanie wsparcia i informacji:
• polecani specjaliści z zakresu psychologii,
• lista grobów Dzieci Utraconych.

poroniłam współpraca dla szpitali


Współpracujemy m.in. z:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie– Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie,
– Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie,
– Uniwersyteckim Centrum Klinicznym ŚUM w Katowicach,
– Śląskim Instytutem Matki i Noworodka w Chorzowie,
– Szpitalem Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach.


ulotka poronilam.plulotkaporonilamnowa2Poronienie co dalej (pobierz ulotkę w PDF) 

ocena ulotki poronilam.pl

Dziękujemy za pomoc!