Dla szpitali

Zachęcamy szpitale do bezpłatnej współpracy, w ramach której proponujemy:
specjalistyczne szkolenia dla personelu medycznego: pielęgniarek i położnych, dzięki, którym zyskają wiedzę, jak pomóc rodzicom po stracie oraz jak odpowiednio zabezpieczyć materiał do badań genetycznych w celu ustalenia płci dziecka oraz poznania przyczyn poronienia;
dostarczenie bezpłatnych poradników: “Poronienie. Co dalej? Prawa, badania i ciąża, wsparcie”, “Pomoc i wsparcie po poronieniu”, “Ciąża po poronieniu. Jakie badania genetyczne warto zrobić”, które wskazują, jak traktować rodziców, którzy stracili dziecko i jak im pomóc w tych trudnych dla nich chwilach;
wysyłkę bezpłatnych ulotek, które zawierają najważniejsze informacje o prawach, badaniach i wsparciu dla rodziców po stracie.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu mailowego info@poronilam.pl


Bezpłatne ulotki można zamówić przez formularz zamówienia >

Ulotka serwisu Poroniłam.pl została dołączona do rekomendacji: Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego. Więcej informacji >> 

Współpracujemy m.in. z:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie– Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie,
– Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie,
– Uniwersyteckim Centrum Klinicznym ŚUM w Katowicach,
– Śląskim Instytutem Matki i Noworodka w Chorzowie,
– Szpitalem Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach.


ulotkaporonilamnowa2Poronienie co dalej (pobierz ulotkę w PDF) 

Dziękujemy za pomoc!