„Poronienie. Co dalej?” Anonimowa ankieta

ankieta o ulotce poronilam.plProsimy o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej naszej ulotki informacyjnej „Poronienie. Co dalej?”. Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Pomoże nam przygotowywać wartościowe i pomocne materiały dla rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku poronienia. 

  1. W jaki sposób trafiłeś na ulotkę ? (zaznacz właściwą odpowiedź)

  Znalazłem w szpitalu, placówce medycznej itp.Dostałem na spotkaniu grupy wsparcia, konferencji itp.Dostałem od położnej lub lekarzaZamówiłem bezpośrednio od redakcji portalu poronilam.plW inny sposób (napisz jaki)

  2. Jak oceniasz ulotkę w skali od 1 do 5? (1 – źle, 5 – bardzo dobrze. Zakreśl właściwą cyfrę)

  Wartość informacyjna

  12345

  Czytelny przekaz informacji

  12345

  Estetyka i grafika

  12345

  3. Jakie informacje zawarte w ulotce są według Ciebie szczególnie przydatne?

  4. Jakie informacje zawarte w ulotce są według Ciebie mniej ważne?

  5. Co warto poprawić w ulotce, aby lepiej spełniała swoją funkcję? (zakreśl właściwe)

  Zamieścić dodatkowe informacje (napisz jakie)

  Udostępnić rodzicom w innych miejscach (napisz w jakich)

  Czytelność przekazu informacjiEstetykę i grafikę
  Inne elementy (napisz jakie)

  Nie mam uwag

  6. Kim jesteś? (zakreśl właściwe)

  PołożnąLekarzemCzłonkiem stowarzyszenia lub fundacjiPacjentką lub bliską jej osobąInne

  7. Inne uwagi dotyczące portalu poronilam.pl

  Swoją opinię możesz przesłać także na adres info@poronilam.pl

  Dziękujemy! Redakcja poronilam.pl


  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) przez Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 9 lok. 8 (kod pocztowy: 40-224) zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.