Twoje prawa po poronieniu

Jakie mam prawa po poronieniu? To pytanie często zadają sobie niedoszłe mamy po stracie dziecka. Niezależnie od czasu zakończenia ciąży przysługują Ci pewne prawa po poronieniu: prawo do pochówku dziecka, jego rejestracji w USC, zasiłku pogrzebowego (4000 zł) oraz urlopu macierzyńskiego (56 dni). Jak nabyć te prawa? Czy zasiłek pogrzebowy po poronieniu i inne świadczenia przysługują każdej kobiecie po poronieniu?

Twoje prawa po poronieniu

Przeczytaj istotne informacje o prawach po poronieniu:

 1. Jakie mam prawa po poronieniu – rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego
 2. Ustalenie płci dziecka po poronieniu. Dlaczego jest takie ważne?
 3. Twoje prawa po poronieniu: urlop macierzyński
 4. Twoje prawa po poronieniu: zasiłek pogrzebowy
 5. Twoje prawa po poronieniu: poznanie przyczyny poronienia
 6. Twoje prawa po poronieniu: kolejność działania krok po kroku

Jakie są najważniejsze prawa po poronieniu? Jednym z nich jest prawo do pochówku nienarodzonego dziecka. Decyzja o tym, co będzie działo się z ciałem dziecka, należy tylko i wyłącznie do rodziców.  Możecie pozostawić je w szpitalu lub zdecydować się na odbiór ciała i zorganizowanie pochówku. Niezależnie od czasu poronienia, macie prawo pochować swoje dziecko.

Jakie mam prawa po poronieniu – rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

Jakie jeszcze prawa po poronieniu mają rodzice? Po stracie dziecka szpital ma obowiązek wydać Państwu kartę martwego urodzenia. Na podstawie tego dokumentu możecie Państwo zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wyda wam akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się ono martwe. Prawo do rejestracji dziecka dotyczy także tych dzieci, które zostały poronione poza szpitalem.

 

Ustalenie płci dziecka po poronieniu. Dlaczego jest takie ważne?

Jeżeli straciliście Państwo dziecko na wczesnym etapie ciąży, szpital może odmówić wam wydania potrzebnych do rejestracji dokumentów, ponieważ konieczne jest do tego ustalenie płci dziecka. We wczesnych etapach ciąży lekarz często nie jest w stanie jej ustalić. Jednakże w takim wypadku, jeżeli jesteście zdecydowani dochodzić swoich praw po poronieniu, będziecie musieli przeprowadzić testy genetyczne określające płeć dziecka na własny koszt. Sama analiza nie tylko może ustalić płeć dziecka, ale co więcej jest w stanie sprawdzić, czy u Państwa dziecka wystąpiły wady genetyczne, które doprowadziły do poronienia. To w jakim zakresie będzie wykonane badanie zależy od Państwa.

Po uzyskaniu ze szpitala karty zgonu, udajecie się Państwo do wybranego domu pogrzebowego lub po konsultacji z zarządcą cmentarza przeprowadzacie pogrzeb w inny sposób. Kościół katolicki umożliwia przeprowadzenie pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych bez chrztu, wymaga to jednak zgody lokalnego proboszcza.

Twoje prawa po poronieniu: urlop macierzyński

Jakie inne prawa po poronieniu przysługują rodzicom? Zgodnie z Artykułem 180 §1 kodeksu pracy, matce po poronieniu przysługuję prawo do 8  tygodniowego urlopu macierzyńskiego lub zasiłku, jeżeli przebywa na urlopie macierzyńskim. Wymaga to przedstawienia w pracy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

Akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym oraz wniosek urlopowy, to wymagane dokumenty, jaki należy przedłożyć u pracodawcy. Nie może on wymagać od kobiety innych dokumentów (np. zaświadczenia od lekarza). W czasie pomiędzy poronieniem a złożeniem dokumentów wskazane jest przebywanie na L4 lub urlopie wypoczynkowym (dni te zostaną później anulowane i zamienione na urlop macierzyński po poronieniu).

To ważna informacja, zwłaszcza dla tych z Was, którym wydaje się, że przysługuje tylko krótkie zwolnienie lekarskie. Ten czas będzie Wam potrzebny, by wydobrzeć emocjonalnie i psychicznie, a także po to, by przygotować się do kolejnej ciąży, zatroszczcie się więc o komplet dokumentów.

Twoje prawa po poronieniu: zasiłek pogrzebowy

Bez względu na czas zakończenia ciąży, przysługuje Wam również zasiłek pogrzebowy po poronieniu, czyli zwrot poniesionych kosztów. na organizację pochówku dziecka. Aby go otrzymać należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń oraz akt urodzenia dziecka. Zasiłek aktualnie wynosi 4000 zł, wypłacany jest po pogrzebie. Taka kwota pozwoli Wam być może opłacić badania mające na celu sprawdzenie przyczyny poronienia.

Twoje prawa po poronieniu: poznanie przyczyny poronienia

Przy okazji ustalani płci dziecka, laboratorium może przeprowadzić badanie mające na celu określenie, czy za poronienie nie odpowiada wada genetyczna. To bardzo istotna informacja, która rzuca całkowicie nowe światło na myślenie o kolejnej ciąży.

Genetyczne badania w kierunku przyczyny poronień są w stanie zidentyfikować między innymi aberracje chromosomowe. To zmiany, które odpowiadają za nawet 60 – 70% poronień samoistnych. Powstają one zwykle przypadkowo i nie mają żadnego związku ze zdrowiem rodziców.

Stwierdzenie wady genetycznej po poronieniu, to dobra informacja, bo w większości przypadków oznacza, że rodzice mogą bez żadnych komplikacji starać się o dziecko. Określenie przyczyny poronienia daje szansę na poczęcie kolejnego dziecka i przede wszystkim – zdrowe doniesienie ciąży. Jest to też bardzo cenna informacja dla genetyka, który będzie w stanie określić ryzyko wystąpienia poronienia w przyszłości.

Badania mające na celu określenie przyczyny poronień takie są refundowane tylko w ograniczonym zakresie i dopiero po wystąpieniu 2 poronień z rzędu. NFZ w ogóle nie refunduje badań genetycznych, które mogą być wykonane bezpośrednio u zmarłego dziecka. Jest to też bardzo cenna informacja dla genetyka, który będzie w stanie określić ryzyko wystąpienia poronienia w przyszłości.

Waszym ostatnim, nieformalnym prawem po stracie dziecka, jest prawo do spokoju i rekonwalescencji. Potrzebujecie czasu i bliskich.

Jakie mam prawa po poronieniu? Oto instrukcja krok po kroku, jak ubiegać się o świadczenia

 1. Podjęcie decyzji o pochówku dziecka
 2. Ewentualne badania genetyczne (identyfikacja płci + badanie w kierunku przyczyny poronienia) w laboratorium testów DNA
 3. Otrzymanie w szpitalu karty zgonu i martwego urodzenia dziecka
 4. Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego
 5. Wydanie aktu urodzenia dziecka (z adnotacją o martwym urodzeniu) przez USC
 6. Przedstawienie pracodawcy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w celu uzyskania urlopu macierzyńskiego
 7. Przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń oraz aktu urodzenia dziecka w ZUS w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego po poronieniu
 8. Organizacja pogrzebu i pożegnanie dziecka
 9. Otrzymanie zasiłku z ZUS

Napisz do nas: info@poronilam.pl


Zobacz więcej:

4.8/5 - (10 głosów / głosy)