Twoje prawa po poronieniu

Niezależnie od czasu zakończenia ciąży przysługują Ci pewne prawa po poronieniu: prawo do pochówku dziecka, jego rejestracji w USC, zasiłku pogrzebowego (4000 zł) oraz urlopu macierzyńskiego (56 dni). Jak nabyć te prawa? Czy przysługują one każdej kobiecie po poronieniu?

Twoje prawa po poronieniu

Spis treści
1. Ustalenie płci dziecka po poronieniu. Dlaczego jest takie ważne?
2. Twoje prawa po poronieniu: urlop macierzyński
3. Twoje prawa po poronieniu: zasiłek pogrzebowy
4. Twoje prawa po poronieniu: poznanie przyczyny poronienia
5. Twoje prawa po poronieniu: kolejność działania krok po kroku

Decyzja o tym, co będzie działo się z ciałem dziecka, należy tylko i wyłącznie do rodziców.  Możecie pozostawić je w szpitalu lub zdecydować się na odbiór ciała i zorganizowanie pochówku. Niezależnie od czasu poronienia, macie prawo pochować swoje dziecko.

Ustalenie płci dziecka po poronieniu. Dlaczego jest takie ważne?

Po stracie dziecka szpital ma obowiązek wydać Państwu kartę martwego urodzenia. Na podstawie tego dokumentu możecie Państwo zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wyda wam akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się ono martwe. Prawo do rejestracji dziecka dotyczy także tych dzieci, które zostały poronione poza szpitalem.

Jeżeli straciliście Państwo dziecko na wczesnym etapie ciąży, szpital może odmówić wam wydania potrzebnych do rejestracji dokumentów, ponieważ konieczne jest do tego ustalenie płci dziecka. We wczesnych etapach ciąży lekarz często nie jest w stanie jej ustalić. Jednakże w takim wypadku, jeżeli jesteście zdecydowani dochodzić swoich praw, będziecie musieli przeprowadzić testy genetyczne określające płeć dziecka na własny koszt. Sama analiza nie tylko może ustalić płeć dziecka, ale co więcej jest w stanie sprawdzić, czy u Państwa dziecka wystąpiły wady genetyczne, które doprowadziły do poronienia. To w jakim zakresie będzie wykonane badanie zależy od Państwa.

Po uzyskaniu ze szpitala karty zgonu, udajecie się Państwo do wybranego domu pogrzebowego lub po konsultacji z zarządcą cmentarza przeprowadzacie pogrzeb w inny sposób. Kościół katolicki umożliwia przeprowadzenie pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych bez chrztu, wymaga to jednak zgody lokalnego proboszcza.

Twoje prawa po poronieniu: urlop macierzyński

Zgodnie z Artykułem 180 §1 kodeksu pracy, matce po poronieniu przysługuję prawo do 8  tygodniowego urlopu macierzyńskiego lub zasiłku, jeżeli przebywa na urlopie macierzyńskim. Wymaga to przedstawienia w pracy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.  To ważna informacja, zwłaszcza dla tych z Was, którym wydaje się, że przysługuje tylko krótkie zwolnienie lekarskie. Ten czas będzie Wam potrzebny, zatroszczcie się więc o komplet dokumentów.

Twoje prawa po poronieniu: zasiłek pogrzebowy

Bez względu na czas zakończenia ciąży, przysługuje Wam również zasiłek pogrzebowy na organizację pochówku dziecka. Aby go otrzymać należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń oraz akt urodzenia dziecka. Zasiłek aktualnie wynosi 4000 zł, wypłacany jest po pogrzebie. Taka kwota pozwoli Wam być może opłacić badania mające na celu sprawdzenie przyczyny poronienia.

Twoje prawa po poronieniu: poznanie przyczyny poronienia

Przy okazji ustalani płci dziecka, laboratorium może przeprowadzić badanie mające na celu określenie, czy za poronienie nie odpowiada wada genetyczna. To bardzo istotna informacja, która rzuca całkowicie nowe światło na myślenie o kolejnej ciąży. Stwierdzenie wady genetycznej po poronieniu, to dobra informacja, bo w większości przypadków oznacza, że rodzice mogą bez żadnych komplikacji starać się o dziecko.

Badania takie są refundowane tylko w ograniczonym zakresie i dopiero po wystąpieniu 2 poronień z rzędu. NFZ w ogóle nie refunduje badań genetycznych, które mogą być wykonane bezpośrednio u zmarłego dziecka. Jest to też bardzo cenna informacja dla genetyka, który będzie w stanie określić ryzyko wystąpienia poronienia w przyszłości.

Waszym ostatnim, nieformalnym prawem po stracie dziecka, jest prawo do spokoju i rekonwalescencji. Potrzebujecie czasu i bliskich.

Twoje prawa po poronieniu: kolejność działania krok po kroku

  1. Podjęcie decyzji o pochówku dziecka
  2. Ewentualne badania genetyczne w laboratorium testów dna
  3. Otrzymanie w szpitalu karty zgonu i martwego urodzenia dziecka
  4. Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego
  5. Wydanie aktu urodzenia dziecka (z adnotacją o martwym urodzeniu) przez USC
  6. Przedstawienie pracodawcy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w celu uzyskania urlopu macierzyńskiego
  7. Przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń oraz aktu urodzenia dziecka w ZUS
  8. Organizacja pogrzebu i pożegnanie dziecka
  9. Otrzymanie zasiłku z ZUS

Napisz do nas: info@poronilam.pl


Zobacz więcej: