Prawa po poronieniu a ciąża mnoga

  1. Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – odbiór karty martwego urodzenia
  2. Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – rejestracja dzieci w USC
  3. Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – pochowanie dzieci
  4. Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – pochowanie dzieci
  5. Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – odbiór zasiłku pogrzebowego
  6. Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – urlop macierzyński

Jeśli dojdzie do poronienia bliźniąt, kobieta ma prawo każde z dzieci pochować, zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) i odebrać zasiłek pogrzebowy na każde z dzieci osobno. Skrócony urlop macierzyński w takim przypadku wynosi 56 dni. Aby odebrać świadczenia, szpital musi wydać karty martwego urodzenia – również na każde z dzieci.

Prawa po poronieniu a ciąża mnoga

Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – odbiór karty martwego urodzenia

Karta martwego urodzenia to dokument, który upoważnia do odebrania wszystkich należnych świadczeń. Aby szpital mógł ją wydać, konieczna jest znajomość płci dzieci. Jeśli poronienie miało miejsce przed 16. tygodniem ciąży, mogą być potrzebne genetyczne badania płci. Warto pamiętać, że jeśli doszło do poronienia ciąży mnogiej, taka karta musi być wydana na każde dziecko osobno. Czytaj więcej: Badanie płci dziecka po poronieniu

Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – rejestracja dzieci w USC

Karty martwego urodzenia mogą zostać przekazane bezpośrednio do USC lub rodzicom, którzy muszą w ciągu trzech dni zanieść je do urzędu. Tam zostaną sporządzone akty urodzenia dla każdego z dzieci osobno. Na takim akcie znajdują się podstawowe dane dziecka (m.in. imię i nazwisko, płeć, dane rodziców) oraz adnotacja o urodzeniu martwym. Taki akt zastępuje akt zgonu. Czytaj więcej: Rejestracja dziecka w USC po poronieniu

Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – pochowanie dzieci

Każde z dzieci można również pochować. Aby to zrobić, należy przedstawić zarządcy cmentarza ich karty martwego urodzenia lub karty zgonu i ustalić z nim szczegóły. karty zgonu wydawane są jeśli nie została określona płeć dzieci. Umożliwia ona organizację pochówku, ale nie zapewnia dalszych świadczeń (rejestracja w USC, urlop macierzyński, zasiłek pogrzebowy). Czytaj więcej: Jak pochować dziecko po poronieniu

Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – odbiór zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy na jedno dziecko wynosi 4000 złotych. Jeśli doszło do poronienia ciąży mnogiej, przyznawany jest on na każde z dzieci osobno (np. ciąża bliźniacza – 8000 złotych). Do odbioru zasiłku konieczne jest przedstawienie aktów urodzenia dzieci (z adnotacją o urodzeniu martwym), a także dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Dokumenty należy złożyć do ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia poronienia. Czytaj więcej: Zasiłek pogrzebowy po poronieniu

urlop macierzyński po poronieniu

Prawa po poronieniu a ciąża mnoga – urlop macierzyński

Kobieta może również przejść na urlop skrócony macierzyński w wymiarze 56 dni. Czas ten liczy się od dnia poronienia. Zasiłek macierzyński wynosi wtedy 100%. Do przejścia na urlop macierzyński niezbędne jest przedstawienie pracodawcy wniosku o urlop wraz z aktami urodzenia. Czytaj więcej: Urlop macierzyński po poronieniu


Zobacz też:

5/5 - (3 głosów / głosy)

3 thoughts on “Prawa po poronieniu a ciąża mnoga

  1. Czy dla ojca za każde z dzieci przysługuje urlop po 2 dni na urodzenie i po 2 dni na pochówek? Łącznie 8 dni?

    • Dzień Dobry. W nawiązaniu do pytania, jeśli chodzi o prawa ojca po poronieniu/martwym urodzeniu to przysługują mu 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia i 2 dni z tytułu śmierci i pogrzebu. Urlopy okolicznościowe przysługują ojcu na każde dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *