Uzyskanie karty martwego urodzenia – określenie płci nadal konieczne

Od pewnego czasu w mediach pojawiały się informacje o planowanych zmianach w prawie dotyczącym wydawania karty martwego urodzenia. Miały one obowiązywać od 2018 roku. Zgodnie z nimi nie trzeba by już ustalać płci, aby uzyskać ten dokument, zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, skorzystać ze skróconego urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego.

Okazuje się jednak, że zmian w tym roku nie będzie i nadal obowiązuje konieczność określenia płci. Przy poronieniu we wczesnej ciąży (przed 16. tygodniem) może wiązać się to z koniecznością wykonania badań genetycznych.

Czytaj dalej

Prawa po poronieniu w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)

Osobie objętej ubezpieczeniem w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) po poronieniu również przysługują pewne prawa – bez względu na moment utraty ciąży. Masz prawo do pochowania dziecka, odebrania zasiłku macierzyńskiego (za 56 dni) oraz zasiłku pogrzebowego (4000 złotych). Prawa po poronieniu w KRUS – jak z nich skorzystać krok po kroku?

prawa po poronieniu w krus Czytaj dalej

Moje prawa po poronieniu

Niezależnie od czasu zakończenia ciąży przysługują Ci prawa: prawo do pochówku dziecka, jego rejestracji w Urzędzie stanu Cywilnego, zasiłku pogrzebowego (4000 zł) oraz urlopu macierzyńskiego (56 dni). Jak nabyć te prawa? Czy przysługują one każdej kobiecie po poronieniu?

Decyzja o tym, co będzie działo się z ciałem dziecka, należy tylko i wyłącznie do rodziców.  Możecie pozostawić je w szpitalu lub zdecydować się na odbiór ciała i zorganizowanie pochówku. Niezależnie od czasu poronienia, macie prawo pochować swoje dziecko. Czytaj dalej

Standardy opieki okołoporodowej 2019 – po poronieniu

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej. Tak jak w poprzednim dokumencie i tym razem ich część dotyczy traktowania kobiet po poronieniu przez personel medyczny. Strata dziecka (razem m.in. z narodzinami dziecka chorego) określana jest jako sytuacja szczególna. Standardy opieki okołoporodowej 2019 – co zawierają?

Standardy opieki okołoporodowej 2019 Czytaj dalej

JAK SKORZYSTAĆ Z PRAW PO PORONIENIU – krótka instrukcja

Ból towarzyszący rodzicom, którzy doznali starty dziecka w wyniku poronienia jest nie do opisania. Wszystkie wcześniejsze plany związane z pojawieniem się nowego członka rodziny na świecie rozpadają się jak domek z kart. W tej ciężkiej sytuacji rodzice nie mogą się odnaleźć – przecież jeszcze niedawno planowali urządzanie pokoiku dla dziecka, zakup wózka.

Często nie mają oni świadomości, że przysługują im prawa po poronieniu, bez względu na długość trwania ciąży.

Dlatego przygotowaliśmy dla Was krótką instrukcję, która pokazuje w kilku krokach jak skorzystać z tych praw – w zależności od tego czy znacie płeć dziecka czy też nie.

  1. Jakie prawa przysługują rodzicom po poronieniu dziecka?
  2. Jak skorzystać  z praw po poronieniu?

Jakie prawa przysługują rodzicom po poronieniu dziecka?

 Bez względu na moment, w którym doszło do obumarcia ciąży jako rodzić masz prawo do:

  • rejestracji dziecka po poronieniu w Urzędzie Stanu Cywilnego – otwiera rodzicom drogę do skorzystania z praw. Aby zarejestrować dziecko rodzice muszą otrzymać ze szpitala kartę martwego urodzenia. Zostaje ona wydana, gdy ustalono jego płeć,
  • urlop macierzyński po poronieniu – prawo do 56-dniowego urlopu macierzyńskiego przysługuje bez względu na długość trwania ciąży. Dokumentem uprawniającym matkę do skorzystania z tego prawa jest akt urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym. Urlop ten jest w 100% płatny,
  • pogrzeb dziecka po poronieniu może odbyć się wtedy, kiedy rodzice odbiorą ze szpitala kartę zgonu lub kartę martwego urodzenia. Ten drugi dokument umożliwia również rejestrację dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, który daje możliwość odbioru zasiłku pogrzebowego. O chęci organizacji pogrzebu należy poinformować personel szpital,
  • zasiłek pogrzebowy po poronieniujako rodzic masz prawo do uzyskania zwrotów kosztów poniesionych w czasie organizacji pochówku. Zasiłek pogrzebowy po poronieniu wynosi 4000zł bez względu na poniesione koszty. Dokumentem uprawniającym rodziców do otrzymania zasiłku pogrzebowego jest akt urodzenia dziecka, zawierający adnotację o jego śmierci,
  • badanie genetyczne dziecka w celu poznania przyczyny – laboratorium może przeprowadzić na tkankach z poronienia badanie mające na celu określenie, czy za poronienie odpowiada wada genetyczna. Ok. 60-70% przypadków przyczyn poronienia są nieprawidłowości w chromosomach zarodka.

Jak skorzystać  z praw po poronieniu?

Poniższa infografika powstała z myślą by krok po kroku wyjaśnić  jak skorzystać z praw po poronieniu w dwóch sytuacjach:

  • Jeśli do poronienia doszło na wczesnym etapie przed 16 tygodniem i na podstawie badań organoleptycznych personel medyczny nie jest w stanie określić płci dziecka
  • Jeśli poronienie nastąpiło po 16 tygodniu i lekarz jest w stanie określić pleć dziecka

POBIERZ INSTRUKCJĘ [PDF]

instrukcja_poronilam.plPamiętaj, że bez względu na długość trwania ciąży jako rodzic masz te same prawa !!!