Prawa po poronieniu w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)

Osobie objętej ubezpieczeniem w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) po poronieniu również przysługują pewne prawa – bez względu na moment utraty ciąży. Masz prawo do pochowania dziecka, odebrania zasiłku macierzyńskiego (za 56 dni) oraz zasiłku pogrzebowego (4000 złotych). Prawa po poronieniu w KRUS – jak z nich skorzystać krok po kroku?

prawa po poronieniu w krus

  1. Krok 1: Odebranie karty martwego urodzenia ze szpitala
  2. Krok 2: Rejestracja dziecka w USC
  3. Krok 3: Organizacja pogrzebu
  4. Krok 4: Złożenie wniosku o zasiłek macierzyński
  5. Krok 5: Złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy

Krok 1: Odebranie karty martwego urodzenia ze szpitala

Karta martwego urodzenia to dokument, który jest niezbędny do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest ona jednak wydawana wtedy, gdy płeć dziecka została określona. Przy poronieniu do ok. 16. tygodnia ciąży lekarz może nie być w stanie ustalić jej na podstawie badań organoleptycznych. Co w takim przypadku?

Masz prawo zlecić genetyczne badanie płci w prywatnym laboratorium. Najlepiej od razu poinformuj o tym personel szpitala, aby odpowiednio zabezpieczył próbkę do badań. Na wynik takiego testu czeka się od kilku do kilkunastu dni roboczych – w zależności od wybranego laboratorium.

Zobacz też: Badanie materiału z poronienia pozwoli ustalić płeć dziecka

Krok 2: Rejestracja dziecka w USC

Po określeniu płci szpital wydaje kartę martwego urodzenia. Może przekazać ją do USC w ciągu 1 dnia lub oddać Tobie. Od momentu wydania dokumentu masz 3 dni na rejestrację dziecka.

W USC zostanie sporządzony jego akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym, który zastępuje również akt zgonu. Ten dokument będzie niezbędny do odebrania zasiłku macierzyńskiego i pogrzebowego.

Krok 3: Organizacja pogrzebu

Aby zorganizować pogrzeb, skontaktuj się z zakładem pogrzebowym oraz zarządcą cmentarza. Możesz również powiadomić księdza lub innego duchownego – kościół katolicki umożliwia organizację pogrzebu dziecka po poronieniu z pełnym obrzędem. Dziecko może zostać pochowane w grobie zbiorowym, rodzinnym lub na całkiem nowej kwaterze.

Pamiętaj! Jeśli chcesz, możesz pochować swoje dziecko bez konieczności rejestracji go w USC. Do samej organizacji pogrzebu wystarczy odebranie ze szpitala karty zgonu. Ten dokument nie uprawnia jednak do skorzystania z innych praw (zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy).

 

Krok 4: Złożenie wniosku o zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje zgodnie z art. 35a i 35b Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wniosek oraz odpis aktu urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS, która odpowiada położeniu gospodarstwa rolnego.

Zasiłek macierzyński przysługuje za 56 dni (8 tygodni) od momentu poronienia. Obecnie wynosi 1000 złotych miesięcznie.

Jak ustalić kwotę za niepełny miesiąc? Trzeba podzielić kwotę zasiłku (1000 zł) przez liczbę dni w danym miesiącu. Potem mnoży się otrzymany wynik przez liczbę dni kalendarzowych, za które przysługuje zasiłek, i zaokrągla do 10 groszy w górę.

Krok 5: Złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy

Aby odebrać zasiłek pogrzebowy, w ciągu 12 miesięcy od dnia poronienia należy złożyć wniosek o zasiłek wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym oraz dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty (np. faktury). Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 złotych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawach i badaniach po poronieniu? Napisz do nas: info@poronilam.pl


Dziękujemy pracownikom Placówki Terenowej KRUS w Gliwicach oraz Biura Organizacyjno-Prawnego KRUS (Centrala w Warszawie) za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania i rozwianie wątpliwości. Pełna treść pism, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze maile o prawa po poronieniu w KRUS:

KRUS - prawa po poronieniuKRUS - prawa po poronieniuKRUS - prawa po poronieniu

5/5 - (2 głosów / głosy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *