Urlop macierzyński po poronieniu

Kobiety, które poroniły idą najczęściej tylko na krótkie zwolnienie lekarskie. Szpitale oraz zakłady pracy nie mówią im, że mogą w takim przypadku udać się na 56 – dniowy urlop macierzyński. Dokumentem uprawniającym matkę do skorzystania z tego prawa jest akt urodzenia dziecka.

urlop macierzyński po poronieniu

W art. 180 § 1. Kodeksu Pacy przeczytamy: W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Urlop macierzyński po poronieniu. Niezbędny jest akt urodzenia dziecka.

Po niezbędny do uzyskania urlopu macierzyńskiego akt urodzenia rodzice idą do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam, na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka pracownik Urzędu rejestruje dziecko oraz przygotowuje akt jego urodzenia. Zawiera on wszystkie najważniejsze dane, jak również adnotację, że dziecko urodziło się martwe. Czasem szpital nie chce wydać kobiecie dokumentów wymaganych przy rejestracji w USC. Odmowa ta wynika najczęściej z nieznajomości płci dziecka. W takim przypadku konieczne jest jej ustalenie za pomocą badań genetycznych.

Przeczytaj więcej: Ustalenie płci po poronieniu

Posiadając akt urodzenia dziecka pracownica przedstawia go pracodawcy, a ten udziela jej 8 – tygodniowego urlopu.

Urlop macierzyński po poronieniu. Czas, który pozwala nabrać sił po poronieniu

Poronieniu zawsze towarzyszą bardzo negatywne emocje, smutek, pustka, złość, a nawet poczucie winy. Kobieta, która straciła długo wyczekiwane dziecko potrzebuje czasu, aby odzyskać psychiczną i fizyczną równowagę. Urlop macierzyński ma jej w tym pomóc. Obowiązkiem lekarzy i pracodawców jest więc informować ją o tym prawie.

urlop macierzyński po poronieniu


Zobacz też:

Przeczytaj więcej:

2 myśli nt. „Urlop macierzyński po poronieniu

    • Rzeczywiście do skorzystania z należnych praw – w tym do przejścia na skrócony urlop macierzyński płatny 100% – często konieczne jest wcześniejsze wykonanie badania genetycznego w celu określenia płci dziecka. Wielu rodziców decyduje się jednak na jego opłacenie z kwoty otrzymanej po organizacji pogrzebu – zasiłek wynosi 4000 złotych. Tymczasem zorganizowanie pochówku jest możliwe nawet za 1000 złotych.

      Badania genetyczne na materiale poronnym to również jedyna okazja, żeby sprawdzić, czy u dziecka obecne były wady genetyczne odpowiedzialne za poronienie. Powodują one nawet 70% strat, dlatego jest to bardzo cenna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *