Od kiedy liczony jest urlop macierzyński po poronieniu?

Czekam na dokumenty uprawniające do przejście na urlop macierzyński. Od jakiego momentu pracodawca będzie liczył 8 tygodni urlopu, które mi przysługują?

Skrócony urlop macierzyński po poronieniu wynosi 56 dni (8 tygodni). Czas ten zawsze liczony jest od dnia poronienia – nie od momentu dostarczenia dokumentów pracodawcy. Oznacza to, że jeśli dokumenty zostaną przekazane pracodawcy np. 6 dni po stracie dziecka, urlop nie zostanie przesunięty o ten czas. W takim przypadku kobieta będzie mogła przebywać na urlopie macierzyńskim jeszcze 50 dni.

Od kiedy liczony jest urlop macierzyński po poronieniu


Między poronieniem a urlopem macierzyńskim nie ma możliwości powrotu do pracy. Uniemożliwi to bowiem skorzystanie z tego prawa i odebranie zasiłku macierzyńskiego. W czasie oczekiwania na dopełnienie wszystkich formalności kobieta najczęściej otrzymuje od lekarza L4. Jest ono płatne 70% (przy pobycie w szpitalu) lub 80% (przy pobycie w domu), podczas gdy urlop macierzyński po poronieniu to zasiłek w wysokości 100% kwoty stanowiącej podstawę jego wymiaru. Po złożeniu wniosku o urlop macierzyński L4 zostaje na niego zamienione. To samo dotyczy urlopu wypoczynkowego.

Warto zdawać sobie sprawę, że urlop macierzyński przysługuje każdej pracującej kobiecie (chodzi o umowę o pracę). Moment poronienia, wielkość dziecka czy inne czynniki nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia.

Zgodnie z artykułem 180. § 1 Kodeksu Pracy po urodzeniu martwego dziecka (dotyczy to również poronienia, bez względu na tydzień ciąży) pracownica ma bowiem prawo do wykorzystania 56 dni urlopu macierzyńskiego.

Jakie formalności są więc konieczne do przejścia na urlop macierzyński?

Najpierw niezbędne jest odebranie ze szpitala karty martwego urodzenia. Do jej wydania lekarz musi znać jednak płeć dziecka. Jeśli poronienie miało miejsce przed 16. tygodniem ciąży, mogą być potrzebne genetyczne badania płci. Później karta martwego urodzenia przekazywana jest do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) lub bezpośrednio rodzicom, którzy mają 3 dni na jej przedstawienie w urzędzie. W USC sporządzany jest akt urodzenia dziecka, na którym znajdują się jego podstawowe dane (imię, nazwisko, dane rodziców etc.) oraz adnotacja o urodzeniu martwym.

To właśnie odpis skróconego aktu urodzenia przedstawia się pracodawcy wraz z wnioskiem o urlop. Nie ma on prawa żądać innych dokumentów, np. wyników badań medycznych.


Zobacz też:

 

Przeczytaj więcej:

13 myśli nt. „Od kiedy liczony jest urlop macierzyński po poronieniu?

 1. Czy jest jakis określony czas od poronienia do złożenia wniosku o zasiłek macierzyński? Czas ten jest zależny od tego, kiedy będa wyniki, zatem czy jeśli wyniku długo nie będą przychodziły, to est możliwośc, że przepadnie mozliwośc złożenia wniosku o zasiłek macierzyński? CZy jeśli pójdę na L4 szpitalne i poszpitalne, to tym samym trace prawo do złożenia wniosku o zasiłęk macierzyński?

  • Urlop macierzyński wynosi 56 dni i liczony jest od dnia poronienia. Ze złożeniem wniosku należy się więc zmieścić w tym czasie, pamiętając, że do wykorzystania zostaną pozostałe dni. Przykładowo: jeśli do poronienia doszło 1 stycznia, a rejestracja dziecka i złożenie wniosku o skrócony urlop macierzyński miały miejsce 14 stycznia – do wykorzystania pozostaną 42 dni urlopu.
   Trzeba również pamiętać, by pomiędzy poronieniem a skorzystaniem z urlopu nie chodzić do pracy, a przebywać na L4 lub urlopie wypoczynkowym.
   Jeśli więc między poronieniem a uzyskaniem wyniku badania płci i rejestracją dziecka nie minęło 56 dni i jeśli w tym czasie przebywała Pani na L4 szpitalnym lub poszpitalnym, nie traci Pani prawa do złożenia wniosku. L4 (płatne 70 lub 80%) zostanie wówczas anulowane i otrzyma Pani za ten okres zasiłek macierzyński (płatny 100%).

 2. Dzień dobry .Czy urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka może zostać skróconyiwy i można powrócić do pracy po mniej niż 8 tygodniach w zależności od stanu zdrowia?

  • Dzień dobry – tak. Nie trzeba wykorzystać pełnych 56 dni, jednak skrócony urlop macierzyński musi trwać minimum 7 dni od dnia poronienia/martwego urodzenia.

 3. Serdecznie dziękuję za tak szybką odpowiedź.Chciałabym dziś złożyć dokumenty ale warunkiem było uzyskanie takiej informacji.

 4. WITAM,obecnie przebywam na urlopie wychowawczym do 31.12.2018.
  27.01.2018 straciłam dziecko, nie wystawiono mi L4 ponieważ go nie potrzebowałam., obecnie wykonywane są badania genetyczne aby ustalić płeć dziecka. Czy będąc na urlopie wychowawczym mogę skorzystać z zasiłku macierzyńskiego bez przerywania urlopu wychowawczego? jaki okres zasiłku będę mogła wykorzystać jeśli dostarczę pracodawcy akt martwego urodzenia dziecka dopiero końcem lutego?

  • Dzień dobry, w czasie urlopu wychowawczego może Pani złożyć u pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego po poronieniu. Urlop wychowawczy nie zostanie w takiej sytuacji przerwany. Urlop macierzyński po poronieniu oraz zasiłek wynoszący 100% podstawy wymiaru (w Pani przypadku wyłącznie zasiłek) wynoszą 8 tygodni i są liczone od momentu poronienia, nie od momentu złożenia dokumentów u pracodawcy. Z naszych informacji wynika, że zasiłek zostanie wypłacony za cały ten okres (bez względu na to, kiedy dostarczy Pani pracodawcy akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym).

 5. Witam, kilka dni temu straciłam dziecko, znam jego płeć. Czy przysługuje mi prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego w przypadku prowadzenia działalności?

  • Dzień dobry, jeśli prowadzi Pani własną działalność gospodarczą i odebrała Pani z USC aktu urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym, przysługuje Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas skróconego urlopu macierzyńskiego (56 dni liczone od dnia poronienia). Jego wysokość zależy od czasu prowadzenia działalności oraz wysokości płaconych składek.

 6. Dzień dobry,
  jestem już 3 tygodnie po starcie dziecka. Złożyłam wniosek o 8 tygodniowy urlop, ale chciałabym wrócić wcześniej, czy jest taka możliwość i jak o to wnioskować?
  I drugie pytanie, czy ZUS wypłaci pieniądze w terminie normalnej pensji, czy inaczej?

  • Dzień dobry, nie trzeba wykorzystać pełnych 56 dni, jednak skrócony urlop macierzyński musi trwać minimum 7 dni od dnia poronienia/martwego urodzenia. Jeśli chce Pani wrócić do pracy przed upływem 8 tygodni, powinna Pani skontaktować się z pracodawcą. ZUS powinien wypłacić zasiłek w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów uprawniających do świadczeń, jednak najlepiej skontaktować się bezpośrednio ze swoim oddziałem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *