Od kiedy liczony jest urlop macierzyński po poronieniu?

Czekam na dokumenty uprawniające do przejście na urlop macierzyński. Od jakiego momentu pracodawca będzie liczył 8 tygodni urlopu, które mi przysługują?

Skrócony urlop macierzyński po poronieniu wynosi 56 dni (8 tygodni). Czas ten zawsze liczony jest od dnia poronienia – nie od momentu dostarczenia dokumentów pracodawcy. Oznacza to, że jeśli dokumenty zostaną przekazane pracodawcy np. 6 dni po stracie dziecka, urlop nie zostanie przesunięty o ten czas. W takim przypadku kobieta będzie mogła przebywać na urlopie macierzyńskim jeszcze 50 dni.

Od kiedy liczony jest urlop macierzyński po poronieniu


Między poronieniem a urlopem macierzyńskim nie ma możliwości powrotu do pracy. Uniemożliwi to bowiem skorzystanie z tego prawa i odebranie zasiłku macierzyńskiego. W czasie oczekiwania na dopełnienie wszystkich formalności kobieta najczęściej otrzymuje od lekarza L4. Jest ono płatne 70% (przy pobycie w szpitalu) lub 80% (przy pobycie w domu), podczas gdy urlop macierzyński po poronieniu to zasiłek w wysokości 100% kwoty stanowiącej podstawę jego wymiaru. Po złożeniu wniosku o urlop macierzyński L4 zostaje na niego zamienione. To samo dotyczy urlopu wypoczynkowego.

Warto zdawać sobie sprawę, że urlop macierzyński przysługuje każdej pracującej kobiecie (chodzi o umowę o pracę). Moment poronienia, wielkość dziecka czy inne czynniki nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia.

Zgodnie z artykułem 180. § 1 Kodeksu Pracy po urodzeniu martwego dziecka (dotyczy to również poronienia, bez względu na tydzień ciąży) pracownica ma bowiem prawo do wykorzystania 56 dni urlopu macierzyńskiego.

Jakie formalności są więc konieczne do przejścia na urlop macierzyński?

Najpierw niezbędne jest odebranie ze szpitala karty martwego urodzenia. Do jej wydania lekarz musi znać jednak płeć dziecka. Jeśli poronienie miało miejsce przed 16. tygodniem ciąży, mogą być potrzebne genetyczne badania płci. Później karta martwego urodzenia przekazywana jest do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) lub bezpośrednio rodzicom, którzy mają 3 dni na jej przedstawienie w urzędzie. W USC sporządzany jest akt urodzenia dziecka, na którym znajdują się jego podstawowe dane (imię, nazwisko, dane rodziców etc.) oraz adnotacja o urodzeniu martwym.

To właśnie odpis skróconego aktu urodzenia przedstawia się pracodawcy wraz z wnioskiem o urlop. Nie ma on prawa żądać innych dokumentów, np. wyników badań medycznych.


Zobacz też:

 

Przeczytaj więcej:

2 myśli nt. „Od kiedy liczony jest urlop macierzyński po poronieniu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *