Od kiedy liczony jest urlop macierzyński po poronieniu?

Czekam na dokumenty uprawniające do przejście na urlop macierzyński. Od jakiego momentu pracodawca będzie liczył 8 tygodni urlopu, które mi przysługują?

Skrócony urlop macierzyński po poronieniu wynosi 56 dni (8 tygodni). Czas ten zawsze liczony jest od dnia poronienia – nie od momentu dostarczenia dokumentów pracodawcy. Oznacza to, że jeśli dokumenty zostaną przekazane pracodawcy np. 6 dni po stracie dziecka, urlop nie zostanie przesunięty o ten czas. W takim przypadku kobieta będzie mogła przebywać na urlopie macierzyńskim jeszcze 50 dni.

Od kiedy liczony jest urlop macierzyński po poronieniu


Między poronieniem a urlopem macierzyńskim nie ma możliwości powrotu do pracy. Uniemożliwi to bowiem skorzystanie z tego prawa i odebranie zasiłku macierzyńskiego. W czasie oczekiwania na dopełnienie wszystkich formalności kobieta najczęściej otrzymuje od lekarza L4. Jest ono płatne 70% (przy pobycie w szpitalu) lub 80% (przy pobycie w domu), podczas gdy urlop macierzyński po poronieniu to zasiłek w wysokości 100% kwoty stanowiącej podstawę jego wymiaru. Po złożeniu wniosku o urlop macierzyński L4 zostaje na niego zamienione. To samo dotyczy urlopu wypoczynkowego.

Warto zdawać sobie sprawę, że urlop macierzyński przysługuje każdej pracującej kobiecie (chodzi o umowę o pracę). Moment poronienia, wielkość dziecka czy inne czynniki nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia.

Zgodnie z artykułem 180. § 1 Kodeksu Pracy po urodzeniu martwego dziecka (dotyczy to również poronienia, bez względu na tydzień ciąży) pracownica ma bowiem prawo do wykorzystania 56 dni urlopu macierzyńskiego.

faq urlop macierzyński po poronieniu

Jakie formalności są więc konieczne do przejścia na urlop macierzyński?

Najpierw niezbędne jest odebranie ze szpitala karty martwego urodzenia. Do jej wydania lekarz musi znać jednak płeć dziecka. Jeśli poronienie miało miejsce przed 16. tygodniem ciąży, mogą być potrzebne genetyczne badania płci. Później karta martwego urodzenia przekazywana jest do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) lub bezpośrednio rodzicom, którzy mają 3 dni na jej przedstawienie w urzędzie. W USC sporządzany jest akt urodzenia dziecka, na którym znajdują się jego podstawowe dane (imię, nazwisko, dane rodziców etc.) oraz adnotacja o urodzeniu martwym.

To właśnie odpis skróconego aktu urodzenia przedstawia się pracodawcy wraz z wnioskiem o urlop. Nie ma on prawa żądać innych dokumentów, np. wyników badań medycznych.


Zobacz też:

 

5/5 - (4 głosów / głosy)

47 thoughts on “Od kiedy liczony jest urlop macierzyński po poronieniu?

 1. Mam pytanie czy urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka wynosi 56 dni roboczych czy 8 tygodni ogólnych?

 2. Czy jest jakis określony czas od poronienia do złożenia wniosku o zasiłek macierzyński? Czas ten jest zależny od tego, kiedy będa wyniki, zatem czy jeśli wyniku długo nie będą przychodziły, to est możliwośc, że przepadnie mozliwośc złożenia wniosku o zasiłek macierzyński? CZy jeśli pójdę na L4 szpitalne i poszpitalne, to tym samym trace prawo do złożenia wniosku o zasiłęk macierzyński?

  • Urlop macierzyński wynosi 56 dni i liczony jest od dnia poronienia. Ze złożeniem wniosku należy się więc zmieścić w tym czasie, pamiętając, że do wykorzystania zostaną pozostałe dni. Przykładowo: jeśli do poronienia doszło 1 stycznia, a rejestracja dziecka i złożenie wniosku o skrócony urlop macierzyński miały miejsce 14 stycznia – do wykorzystania pozostaną 42 dni urlopu.
   Trzeba również pamiętać, by pomiędzy poronieniem a skorzystaniem z urlopu nie chodzić do pracy, a przebywać na L4 lub urlopie wypoczynkowym.
   Jeśli więc między poronieniem a uzyskaniem wyniku badania płci i rejestracją dziecka nie minęło 56 dni i jeśli w tym czasie przebywała Pani na L4 szpitalnym lub poszpitalnym, nie traci Pani prawa do złożenia wniosku. L4 (płatne 70 lub 80%) zostanie wówczas anulowane i otrzyma Pani za ten okres zasiłek macierzyński (płatny 100%).

 3. Dzień dobry .Czy urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka może zostać skróconyiwy i można powrócić do pracy po mniej niż 8 tygodniach w zależności od stanu zdrowia?

  • Dzień dobry – tak. Nie trzeba wykorzystać pełnych 56 dni, jednak skrócony urlop macierzyński musi trwać minimum 7 dni od dnia poronienia/martwego urodzenia.

 4. Serdecznie dziękuję za tak szybką odpowiedź.Chciałabym dziś złożyć dokumenty ale warunkiem było uzyskanie takiej informacji.

 5. WITAM,obecnie przebywam na urlopie wychowawczym do 31.12.2018.
  27.01.2018 straciłam dziecko, nie wystawiono mi L4 ponieważ go nie potrzebowałam., obecnie wykonywane są badania genetyczne aby ustalić płeć dziecka. Czy będąc na urlopie wychowawczym mogę skorzystać z zasiłku macierzyńskiego bez przerywania urlopu wychowawczego? jaki okres zasiłku będę mogła wykorzystać jeśli dostarczę pracodawcy akt martwego urodzenia dziecka dopiero końcem lutego?

  • Dzień dobry, w czasie urlopu wychowawczego może Pani złożyć u pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego po poronieniu. Urlop wychowawczy nie zostanie w takiej sytuacji przerwany. Urlop macierzyński po poronieniu oraz zasiłek wynoszący 100% podstawy wymiaru (w Pani przypadku wyłącznie zasiłek) wynoszą 8 tygodni i są liczone od momentu poronienia, nie od momentu złożenia dokumentów u pracodawcy. Z naszych informacji wynika, że zasiłek zostanie wypłacony za cały ten okres (bez względu na to, kiedy dostarczy Pani pracodawcy akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym).

 6. Witam, kilka dni temu straciłam dziecko, znam jego płeć. Czy przysługuje mi prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego w przypadku prowadzenia działalności?

  • Dzień dobry, jeśli prowadzi Pani własną działalność gospodarczą i odebrała Pani z USC aktu urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym, przysługuje Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas skróconego urlopu macierzyńskiego (56 dni liczone od dnia poronienia). Jego wysokość zależy od czasu prowadzenia działalności oraz wysokości płaconych składek.

 7. Dzień dobry,
  jestem już 3 tygodnie po starcie dziecka. Złożyłam wniosek o 8 tygodniowy urlop, ale chciałabym wrócić wcześniej, czy jest taka możliwość i jak o to wnioskować?
  I drugie pytanie, czy ZUS wypłaci pieniądze w terminie normalnej pensji, czy inaczej?

  • Dzień dobry, nie trzeba wykorzystać pełnych 56 dni, jednak skrócony urlop macierzyński musi trwać minimum 7 dni od dnia poronienia/martwego urodzenia. Jeśli chce Pani wrócić do pracy przed upływem 8 tygodni, powinna Pani skontaktować się z pracodawcą. ZUS powinien wypłacić zasiłek w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów uprawniających do świadczeń, jednak najlepiej skontaktować się bezpośrednio ze swoim oddziałem.

 8. Czy urodzenie martwego dziecka podczas urlopu wychowawczego powoduje jego przerwanie i wykorzystanie urlopu macierzyńskiego z zasiłkiem za 56 dni, czy nie powoduje przerwania urlopu wychowawczego i uprawnia do pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres 56 dni? Czyli czy urodzenie martwego dziecka również nie powoduje przerwania urlopu wychowawczego jak w przypadku urodzenia dziecka zdrowego?

  • Dzień dobry, z naszych informacji wynika, że w przypadku urodzenia martwego dziecka (poronienia) na urlopie wychowawczym postępuje się analogicznie, tj. urlop wychowawczy nie zostanie przerwany, będzie Pani przysługiwał zasiłek macierzyński za 56 dni od dnia straty (oczywiście pod warunkiem odebrania z USC aktu urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym). Jeśli urlop wychowawczy zakończy się w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, na Pani wniosek pracodawca udzieli Pani urlopu macierzyńskiego (część pozostała do wykorzystania). Warto jeszcze dopytać u pracodawcy (w dziale kadr) lub w lokalnym oddziale ZUS.

 9. Witam,obecnie przebywam na urlopie wychowawczym do 26.07 niestety serce przestało bić,muszę wykonać badania odnośnie płci,jak wtedy wygląda kwestia długości zasiłku macierzyńskiego?

  • Dzień dobry, z naszych informacji wynika, że w przypadku urodzenia martwego dziecka (poronienia) na urlopie wychowawczym urlop ten nie zostanie przerwany. Będzie Pani jednak przysługiwał zasiłek macierzyński za 56 dni od dnia straty (oczywiście pod warunkiem odebrania z USC aktu urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym). Jeśli urlop wychowawczy zakończy się w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (a tak prawdopodobnie stanie się w Pani przypadku), na Pani wniosek pracodawca udzieli Pani urlopu macierzyńskiego (część pozostała do wykorzystania). Warto jeszcze dopytać u pracodawcy (w dziale kadr) lub w lokalnym oddziale ZUS.

   • Źle napisałam jestem na rodzicielskim płatnym 80%,czy zostanie mi to wyrównane do 100%za okres 6-26? Czy będzie płacone 100%ale od 27 przez te 36dni które pozostaną z tych 56?

    • Z naszych informacji wynika, że w takiej sytuacji urlop rodzicielski zostanie przerwany z dniem poronienia (od niego liczone jest 56 dni) i przejdzie Pani na urlop macierzyński płatny 100% podstawy wymiaru. Dla pewności warto dopytać jeszcze w dziale kadr.

 10. Witam, proszę o pomoc. Aktualnie przebywam na urlopie wychowawczym do wrzesnia 2019r. Poronilam 11.08. 2018 roku, teraz czekam na wyniki genetyczne. Do kogo wystapic z pismem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego? Bezpośrednio do zus czy do pracodawcy?

  • Dzień dobry, najlepiej dopytać w dziale kadr, bezpośrednio u pracodawcy. Jeśli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia powyżej 20 osób, jest płatnikiem składek i wówczas wniosek składa się bezpośrednio u niego. Gdy ubezpieczonych jest mniej niż 20, płatnikiem jest ZUS (jednak w tej sytuacji wnioski często składa się również u pracodawcy, który dopełnia dalszych formalności).

 11. Dzień dobry , Proszę o pomoc. Byłam w ciąży , pojawiły się problemy i przeszłam na zwolnienie lekarskie , na którym byłam dwa miesiące. Nie udało się i niestety poroniłam. Obecnie jestem na skróconym urlopie macierzyńskim który dobiega końca. Lekarz psychiatra u którego się leczę twierdzi że leczenie potrwa jeszcze około pół roku. Czy przerwa w postaci urlopu macierzyńskiego która wynosi 56dni
  jest za krótka aby okres zwolnienia chorobowego był liczony od zera ? . Czy to prawa że taka przerwa powinna wynosić 60 dni . Z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam

  • Dzień dobry, art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mówi: „Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.” Rzeczywiście jest mowa 60 dniach, jednak dotyczy to tej samej choroby. Wcześniej była Pani na zwolnieniu ze względu na ciążę, tym razem zwolnienie będzie miało inną przyczynę. Warto dopytać jednak jeszcze w ZUS.

 12. Dzień dobry! Czy urlop macierzyński po poronieniu przysługuje tylko matce, czy mozna go podzielić, żeby również ojciec dziecka mógł skorzystać z jakiegoś wymiaru? Jak w tym wypadku wyglądają formalności?

  • Dzień dobry, nie ma możliwości podzielenia urlopu macierzyńskiego po poronieniu – przysługuje tylko matce.

 13. Witam. Urodziłam martwego synka w 6 miesiącu ciąży. Moja umowa w pracy była przedłużona do dnia porodu. Jestem od miesiąca na skróconym urlopie macierzyńskim, jednak nie chce go do końca wykorzystać ponieważ chcę jak najszybciej podjąć nową pracę. Do kogo muszę zgłosić się o przerwanie urlopu macierzyńskiego? Do byłego pracodawcy czy do ZUSu i jakie dokumenty muszę złożyć? Czy chociaż część zasiłku zostanie mi wypłacona jeśli przerwę urlop?

  • Dzień dobry, w Pani przypadku nie mówimy o urlopie macierzyńskim, a zasiłku macierzyńskim – wypłaca go ZUS, więc to tam powinna się Pani zgłosić. Warto dopytać również (chociażby telefonicznie) o dokumenty. https://www.poronilam.pl/urlop-macierzynski/urlop-i-zasilek-macierzynski-po-poronieniu-faq/ pyt. 2: „Gdy umowa na czas określony została przedłużona do dnia porodu (jeśli w planowanym dniu jej rozwiązania pracownica przekroczyła 3. miesiąc ciąży), z dniem poronienia ulega ona rozwiązaniu i wówczas ZUS wypłaca zasiłek macierzyński za czas skróconego urlopu macierzyńskiego.”

 14. Witam. Urodzilam marta córeczkę w 39 tygodniu. Przebywam obecnie na urlopie macierzysnkim 8 tygodniowym, urlop ten dobiega końca nie jestem w stanie wrócić do pracy neistety nie nadaje sie psychicznie. Czy jeżeli będę miała kontynuację zwoneina L4 od psychiatry do zasiłek i nie wrócę do pracy nawet na 1 dzień to zasiłek chorobowy bedzie wyplacany przez zus czy przez pracodawcę?

 15. Witam, czy przysluguje mi urlop macierzynski w sytuacji, gdy po poronieniu nie przebywalam na L4? Okreslenie plci i pochowek opoznily sie w czasie i.. nie zlozylam rowniez wniosku o skrocony urlop macoerzynski- nikt mnie ontym.nie poinformowal. Pracodawca przyjal akt urodzenia martwego dzidcka i wyplacil pierwsze „wynagrodzenie” za pierwszy miesiac po poronieniu.. co w tej sytuacji? Stracilam.orawo do skroconego urlopu macierzynskiego ze wzgledu na to, ze nie przebywalam.na L4? Co teraz z moim zatrudnieniem? Pracodawca dotychczas orowadzil jddnoosobowa dzialanosc i ..widze, ze jest jsszcze bardziej zdezorientowany niz ja.
  Pomocy.

  • Z informacji jakie posiadamy wynika, że aby skorzystać z urlopu macierzyńskiego po poronieniu najlepiej, aby pracownica przebywała na L4 do momentu załatwienia wszystkich formalności związanych z uzyskaniem urlopu. Bardzo prosimy o kontakt z oddziałem ZUS, który z pewnością udzieli Pani wyczerpujących informacji.

 16. Mam pytanie czy za skrócony urlop macierzyński trwający 56 dni wypłaca ZUS czy pracodawca?

  • Dzień Dobry,

   Wypłata świadczenia zależna jest od tego jak duża jest firma, w której pani pracuje. Jeśli firma zatrudnia do 20osób to świadczenie wypłaca ZUS , powyżej 20 osób wypłaca je pracodawca, ale pieniądze tak czy owak pochodzą z ZUS.

   Pozdrawiamy
   serwis poronilam.pl

 17. Dzień dobry,
  Chciałam zapytać co w sytuacji poronienia i braku L4 przed złożeniem wniosku o urlop macierzyński? 3 dni temu poroniłam i dopiero dziś idę do lekarza, w tym czasie pracowałam (zdalnie, z domu), odbierałam maile itp. Czy w takiej sytuacji nie będę juz mogła skorzystać z urlopu?

  • Dzień Dobry

   Bardzo nam przykro z powodu Pani straty. Aby skorzystać z urlopu macierzyńskiego ważne jest, aby pomiędzy poronieniem a złożeniem dokumentów u pracodawcy nie chodzić do pracy. W tym czasie może Pani przebywać na L4 lub urlopie wypoczynkowym.

   Pozdrawiamy
   serwis poronilam.pl

 18. Dzień dobry, w sobotę dowiedziałam się że serduszko dziecka nie bije i dostałam skierowanie do szpitala. Szpital jednak odesłał mnie do domu i kazał przyjść w poniedziałek na wywołanie poronienia. Problem w tym, że L4 miałam do soboty, a kolejne L4 dostanę od poniedziałku kiedy przyjęto mnie do szpitala (powstał jeden dzień przerwy w L4). Czy w takiej sytuacji urlop macierzyński będzie normalnie mi przysługiwał? Co z tym jednym dniem przerwy?

  • Dzień Dobry.

   Bardzo nam przykro Pani Agato z powodu Pani starty.
   Jeśli chodzi o kwestie L4, możliwe jest wystawienie zwolnienia lekarskiego z datą wsteczną, co do zasady 3 dni przed dniem przeprowadzenia badania.

 19. Czy jeśli straciłam dziecko 15 dni temu, zgłosiłam to pracodawcy ustnie i jeszcze nie złożyłam u niego wniosku o macierzyński to mogę to zrobić jeszcze czy już za późno?

 20. Dzień dobry od 4 lipca 2022 roku byłam na zwolnieniu lekarskim 100% płatnym. Niestety 27 października poroniłam i poszłam na urlop macierzyński 56 dni, który trwał do 21 grudnia. Jednak po tym czasie nie czułam się na siłach aby wrócić do pracy więc dalej jestem na L4.
  Czy urlop macierzyński kasuje tamto l4 związane z ciążą?
  I gdybym teraz zaszła w ciąże to będzie już zasiłek rehabilitacyjny
  Ewentualnie na jaki okres musiałabym wrócić do pracy, aby skasowało się to chorobowe i abym mogła mieć 270dni l4 z kolejnej ciąży ?

  • Dzień Dobry. W takiej sytuacji zachęcam do kontaktu z Zus, gdzie uzyska Pani stosowne informacje. Może Pani skontaktować się telefonicznie, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.

 21. Mam pytanie.Czy nieodwracalna jest decyzja o powrocie do pracy beż skorzystania ze skróconego urlopu macierzyńskiego.Fizycznie dobrze się czuję ( minął tydzień po poronieniu) , ale nie wiem jak psychocznie będę się czuła…Pracuje z dziećmi… Nie wiem czy podołam .PsBałam się o stan zdrowia psychicznego siedząc w domu… Nie wiem co będzie lepsze , chciałam się czymś zająć , natomiast boję się , że nie udźwignę tego…

  • Dzień Dobry

   Dziękujemy za kontakt z naszym serwisem. Skrócony urlop macierzyński rozpoczyna i nalicza się od momentu poronienia. Jego długość wynosi 56 dni. Musi Pani wiedzieć, że w momencie podjęcia decyzji o jego wykorzystaniu ważne jest, aby między poronieniem a złożeniem wniosku u pracodawcy o urlop nie chodzić do pracy. Można korzystać ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu wypoczynkowego (w przypadku konieczności badań DNA określających płeć dziecka) – wykorzystane dni zostaną potem zamienione na urlop macierzyński. W sytuacji powrotu do pracy, decyzja będzie nieodwracalna, jeśli chodzi o skrócony urlop macierzyński. Więcej na temat urlopu przeczyta Pani w art. https://www.poronilam.pl/urlop-macierzynski/urlop-macierzynski-po-poronieniu/

 22. Witam, czy tydzień ciąży ma znaczenie? Chodzi mi o to, że w 11 tygodniu ciąży dowiedziałam się, że zarodek w 7 tygodniu obumarł… Mija zaraz 4 tydzień a dopiero jutro mam zabieg aby wszystko 'wyczyścić’, czy przysługuje mi również urlop? Czy musiałabym najpierw zrobić badania genetyczne w celu ustalenia płci? Bo raczej to co zostanie po czyszczeniu nie będzie w żaden sposób badane. Może zadaje tendencyjne pytania ale… To jest moja pierwsza ciąża i nie wszystko jeszcze wiem. bardzo dziękuję za pomoc

  • Dzień dobry, przede wszystkim chcemy zaznaczyć, że nie ma tendencyjnych pytań, ma pani pełne prawo nie wiedzieć co robić i pytać. Skrócony urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie po poronieniu (liczony jest od momentu poronienia). Jest do tego konieczne posiadanie karty martwego urodzenia wydawanej przez szpital. Do jej wydania musi być znana płeć dziecka, dlatego w przypadku kiedy jeszcze nie można określić jej organoleptycznie (mniej więcej do 16 tygodnia ciąży), konieczne jest wykonanie badań genetycznych. Nie są one refundowane.

   Tutaj np. pisaliśmy więcej na temat procedury: https://www.poronilam.pl/czeste-pytania/czy-dostane-skrocony-urlop-macierzynski-jesli-poronilam-przed-22-tygodniem-ciazy/

   Proszę w szpitalu porozmawiać na temat zabezpieczenia materiału do badań genetycznych. W razie potrzeby mamy instrukcję: https://www.poronilam.pl/instrukcja-zabezpieczenia-materialu-poronnego/

   Znajdzie Pani laboratoria badań genetycznych, które wysyłają bezpłatnie kuriera nawet do szpitala, żeby odebrał próbki. Przy okazji badania płci można też wykonać badanie genetyczne płodu, sprawdzające czy to wady genetyczne płodu przyczyniły się do poronienia.

   Mam nadzieję, że choć trochę pomogliśmy. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, proszę śmiało dzwonić lub pisać do nas – wyjaśnimy raz jeszcze krok po kroku, co należy robić: 537 883 952 info@poronilam.pl

   Życzymy dużo sił w tym trudnym czasie!

 23. Witam, czy 56 dni skróconego urlopu macierzyńskiego jest jakoś inaczej liczony niż w przypadku macierzyńskiego po urodzeniu. Poroniłam i szpital wystawił mi zaświadczenie o tym, że od 21.07.2023 do 15.09.2023 przysługuje mi skrócony urlop macierzyński. Takie daty wpisałam do wniosku, a kadrowa mi pisze, że o 1 dzień za długo wypisałam, bo wówczas wychodzi 57 dni, w tym, że 15.08.2023 to święto i się zastanawiam, czy szpital go nie brał pod uwagę wypisując zaświadczenie i dlatego podał datę 15.09 zamiast 14.09. Kto ma słuszność kadrowa czy szpital który wystawił mi tak zaświadczenie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *