FAQ: Urlop i zasiłek macierzyński po poronieniu – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Tu znajdziesz wszystko, co chcesz i powinnaś wiedzieć o urlopie i zasiłku macierzyńskim po stracie. Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu najczęstsze i najtrudniejsze pytania i odpowiedzi.


MAMAPRAWNICZKA-LOGO

 

Konsultacja merytoryczna: Marzena Pilarz-Herzyk, prawniczka, autorka serwisu www.mamaprawniczka.pl

 


1. Czym różni się urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego?

Urlop macierzyński to wolne dni/przerwa w świadczeniu pracy, a zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne wypłacane w związku z przysługującym urlopem. Urlop więc przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał również pracującym na podstawie umowy zlecenie oraz prowadzącym działalność gospodarczą (jeśli osoby te opłacały dobrowolną składkę chorobową).

2. Komu przysługuje urlop macierzyński po poronieniu?

Skrócony urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie będącej pracownikiem, czyli pracującej na umowę o pracę (na czas nieokreślony, określony, okres próbny, umowa o pracę tymczasową). Jeśli umowa na czas określony wygasa w trakcie urlopu macierzyńskiego, urlop ten nie zostanie przedłużony, jednak za pozostałe dni zostanie wypłacony zasiłek macierzyński (przez ZUS).

Gdy umowa na czas określony została przedłużona do dnia porodu (jeśli w planowanym dniu jej rozwiązania pracownica przekroczyła 3. miesiąc ciąży), z dniem poronienia ulega ona rozwiązaniu i wówczas ZUS wypłaca zasiłek macierzyński za czas skróconego urlopu macierzyńskiego. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku umowy o pracę tymczasową. Umowa zaś na okres próbny, podpisana na okres dłuższy aniżeli 1 miesiąc, ulegająca rozwiązaniu po przekroczeniu 3 miesiąca ciąży korzysta z tych samych zasad.

3. Ile trwa urlop macierzyński po poronieniu?

Skrócony urlop macierzyński trwa 8 tygodni, czyli 56 dni.

4. Czy muszę zarejestrować dziecko, żeby skorzystać z urlopu macierzyńskiego po poronieniu?

Tak. Skorzystanie ze skróconego urlopu macierzyńskiego po poronieniu jest możliwe tylko na podstawie aktu urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym.

5. Od kiedy liczy się czas trwania urlopu macierzyńskiego po poronieniu?

Czas trwania urlopu macierzyńskiego po poronieniu liczony jest od dnia poronienia, a nie od momentu zarejestrowania dziecka, złożenia wniosku u pracodawcy etc.

6. Czy czas trwania urlopu macierzyńskiego po poronieniu to dni robocze czy kalendarzowe?

Są to dni kalendarzowe.

7. Czy trzeba wykorzystać pełne 56 dni urlopu macierzyńskiego po poronieniu?

Nie. Musi on trwać jednak minimum 7 dni od dnia poronienia.

8. Czy skrócony urlop macierzyński przysługuje po każdym poronieniu?

Tak, jeśli spełniasz warunki (jesteś pracownicą, zarejestrowałaś dziecko w USC).
Zasiłek macierzyński będzie również przysługiwał w tym samym wymiarze każdej kobiecie, prowadzącej działalność gospodarczą lub pracująca na podstawie umowy zlecenia, która opłacała dobrowolne składki chorobowe.

9. Czy z urlopu macierzyńskiego po poronieniu mogę skorzystać bez względu na wiek ciąży?

Tak. Moment poronienia nie ma znaczenia. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku poronienia na wczesnym etapie (zwykle do ok. 16. tygodnia ciąży) do ustalenia płci, wydania karty martwego urodzenia i rejestracji dziecka mogą być potrzebne badania genetyczne.

10. Czy pracodawca może mi odmówić urlopu macierzyńskiego po poronieniu?

Nie. Jeśli dokonałaś wszelkich formalności i przedstawiłaś mu podstawę do skorzystania z urlopu (akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym), ma obowiązek udzielenia Ci urlopu.

11. Czy urlop macierzyński po poronieniu jest płatny 100%?

Tak. Zasiłek macierzyński wypłacany w czasie urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy jego wymiaru.

12. Czy urlop macierzyński po poronieniu przysługuje mi, jeśli poroniłam w czasie urlopu wypoczynkowego?

Tak. Wówczas – po dopełnieniu formalności i złożeniu wniosku o skrócony urlop macierzyński – urlop wypoczynkowy zostanie anulowany.

13. Czy między poronieniem a urlopem macierzyńskim mogę chodzić do pracy?

Nie. Między poronieniem a urlopem macierzyńskim musisz przebywać na L4 lub na urlopie wypoczynkowym (jeśli pracodawca wyrazi zgodę). Po złożeniu wniosku o urlop macierzyński wcześniejsze L4 lub urlop wypoczynkowy zostanie zamieniony na urlop macierzyński.

14. Ile trwa urlop macierzyński po poronieniu, jeśli poroniłam bliźnięta?

W takiej sytuacji urlop macierzyński również trwa 56 dni.

15. Czy urlop macierzyński po poronieniu przysługuje mi, jeśli poroniłam w czasie urlopu rodzicielskiego?

Tak. W tym przypadku możesz skorzystać ze skróconego urlopu macierzyńskiego po poronieniu. Jeżeli korzystałaś z urlopu rodzicielskiego udzielonego „z góry”, niewykorzystana część urlopu przepada. W sytuacji wybrania urlopu rodzicielskiego „na części” (czyli nie deklarowałaś w terminie 21 dni od porodu jego rozpoczęcia bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego), urlop niewykorzystany może zostać wybrany w terminie późniejszym.

16. Czy urlop macierzyński po poronieniu przysługuje mi, jeśli poroniłam w czasie urlopu wychowawczego?

Nie. W tym przypadku nie możesz skorzystać z urlopu macierzyńskiego po poronieniu. Jeśli jednak dokonasz formalności, zostanie Ci wypłacony zasiłek macierzyński za 56 dni.

17. Czy skrócony urlop macierzyński po poronieniu przysługuje tylko po stracie po 22 tygodniu ciąży?

Nie. Skrócony urlop macierzyński przysługuje bez względu na moment poronienia. Rozdzielenie na poronienie i martwe urodzenie dotyczy wyłącznie dokumentacji medycznej. Karta martwego urodzenia i akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym nie są dokumentacją medyczną.

18. Czy skrócony urlop macierzyński po poronieniu przysługuje mi, jeśli prowadzę działalność gospodarczą?

Nie. Jeśli jednak dokonasz formalności, zostanie Ci jednak wypłacony zasiłek macierzyński za 56 dni.

19. Czy skrócony urlop macierzyński po poronieniu przysługuje mi, jeśli jestem ubezpieczona w KRUS?

Nie. Jeśli jednak dokonasz formalności, zostanie Ci wypłacony zasiłek macierzyński za 56 dni (obecnie wynosi 1000 złotych miesięcznie).

20. Chciałabym dokonać pochówku – czy przysługuje mi urlop okolicznościowy?

Tak, ale tylko wtedy, gdy w czasie pogrzebu nie przebywasz na urlopie macierzyńskim. Prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia i śmierci dziecka nabywa również ojciec dziecka.

21. Ile mam czasu na złożenie wniosku o urlop macierzyński po poronieniu?

Urlop macierzyński wynosi 56 dni i liczony jest od dnia poronienia. Ze złożeniem wniosku należy się więc zmieścić w tym czasie, pamiętając, że do wykorzystania zostaną pozostałe dni. Przykładowo: jeśli do poronienia doszło 1 stycznia, a rejestracja dziecka i złożenie wniosku o skrócony urlop macierzyński miały miejsce 14 stycznia – do wykorzystania pozostaną 42 dni urlopu.

Trzeba również pamiętać, by pomiędzy poronieniem a skorzystaniem z urlopu nie chodzić do pracy, a przebywać na L4 lub ewentualnie urlopie wypoczynkowym.

22. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego po poronieniu?

Nie. Rozwiązanie umowy o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko z winy pracownicy lub w momencie ogłoszenia przez pracodawcę upadłości.

23. Czy trzeba skorzystać z urlopu macierzyńskiego po poronieniu?

Nie. To prawo, a nie obowiązek.

24. Czy żebym mogła przejść na urlop macierzyński po poronieniu, płeć dziecka musi być określona?

Tak. Żeby przejść na urlop macierzyński po poronieniu, musisz zarejestrować swoje dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Akt urodzenia zostanie wydany tylko wtedy, gdy przedstawisz kartę martwego urodzenia z określoną płcią dziecka.

25. Czy pracodawca może wymagać ode mnie innych dokumentów?

Nie. Urlop macierzyński po poronieniu udzielany jest na podstawie aktu urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym i wniosku o urlop. Pracodawca nie może wymagać od Ciebie przedstawienia innych dokumentów, np. od lekarza.

26. Jestem studentką (lub: pracuję na umowę zlecenie i dobrowolna składka emerytalna nie jest opłacana / pracuję na umowę o dzieło / jestem bezrobotna / nie mam prawa do zasiłku macierzyńskiego z żadnego tytułu) i poroniłam. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński za 56 dni? Słyszałam, że po narodzinach dziecka można ubiegać się o tzw. Kosiniakowie, czyli 1000 złotych miesięcznie.

Kosiniakowe jest świadczeniem przewidzianym dla osób, którym nie przysługuje urlop i zasiłek macierzyński. Nie jest to jednak świadczenie tożsame, w związku z czym nie można traktować go jako formę urlopu macierzyńskiego. Z tego zaś względu niestety nie przysługuje osobom, które utraciły dziecko i nie przysługuje im skrócony urlop macierzyński.


Zobacz też:


Konsultacja merytoryczna: Marzena Pilarz-Herzyk | www.mamaprawniczka.pl

MAMAPRAWNICZKA-LOGODrodzy Rodzice. Jeśli dotknęła Was sytuacja poronienia/martwego urodzenia i trudno Wam poradzić sobie z procedurami prawnymi, uprawnieniami, które prawo przewiduje w tych sytuacjach, zawsze możecie skontaktować się ze mną pod adresem e-mail: mamaprawniczka@gmail.com


Zdjęcie: ©succo/pixabay.com

Autor: Agnieszka, redaktorka serwisu poroniłam.pl

5/5 - (20 głosów / głosy)

14 thoughts on “FAQ: Urlop i zasiłek macierzyński po poronieniu – najczęstsze pytania i odpowiedzi

 1. Pracodawczyni mimo złożenia wniosku już 2 miesiące temu, nie dopełniła jeszcze formalności w sprawie urlopu macierzyńskiego skróconego. Co mogę zrobić? W ZUSie powiedziano mi, że ma na to chyba 2 lata, ja upominałam się już 2 razy.

  • Dzień dobry, może Pani również skontaktować się z PIP (Państwową Inspekcją Pracy) i ewentualnie złożyć skargę na pracodawcę.

 2. Bardzo przydatne, brakowało czegoś takiego w internecie. Robicie dużo dobrego dla Aniołkowych Mam 🙂

 3. Czy bezpośrednio po skróconym urlopie macierzyńskim po poronieniu można wykorzystać zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy, a pracodawca jest zobligowany go udzielić, podobnie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zwykłym urlopie macierzyńskim? Z góry dziękuje za odpowiedź

 4. Gdzie mogę znaleźć wzór wniosku o zasiłek macierzyński skrócony (jestem na urlopie wychowawczym i w trakcie jego trwania poroniłam). Dziękuję.

 5. Wyczytałam że po poronieniu wysokość wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego wynosi 100 % jaka jest podstawa prawna?

 6. Witam,
  Poronilam w 6 tygodniu, czy jest możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego jeśli nie zdecyduję się na pochówek zarodka?

  • Dzień dobry,
   jak najbardziej może Pani skorzystać z urlopu macierzyńskiego nawet jeśli nie dokona Pani pochówku. Proszę tylko pamiętać, że jeśli doszło do poronienia przed 16 tygodniem ciaży lub płeć nie została wskazana przez lekarza należy określić ja badaniem genetycznym. Na podstawie tego wyniku szpital wyda Pani Kartę Martwego Urodzenia, dzięki której może Pani dopełnić reszty formalności.

 7. Dzień dobry, czy prosić o jakąś podstawę prawną, że będąc na urlopie wychowawczym, gdy poroniłam nie muszę go przerywać i przechodzić na urlop macierzyński, aby otrzymać zasiłek macierzyński. Wg punktu 11 mogę zostać na tym urlopie wychowawczym i wnioskować tylko o zasiłek macierzyński za te 56 dni? Dzwoniąc do kadr dowiedziałam się, że muszę przerwać urlop wychowawczy, wnioskować o skrócony urlop macierzyński, a potem ponownie złożyć wniosek o dalszy wychowawczy…

  • Dzień dobry, na ten moment nie znamy podstawy prawnej, która wskazywałaby na to, że trzeba podjąć kroki, które wskazuje Pani dział kadr. Najlepiej, aby dział kadr wskazał podstawę prawną, na której bazuje. Może Pani również skonsultować się bezpłatnie z prawnikiem z Fundacji Ernesta lub skierować swoje zapytanie do ZUS-u.

 8. Przerwałam urlop wychowawczy i przeszłam na L4 ciążowe ale w trakcie L4 poronilam. Czy mogę skorzystać ze skróconego urlopu macierzyńskiego i wrócić na wychowawczy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *