Badanie płci po poronieniu

Badanie płci po poronieniu wykonuje się wtedy, gdy płeć nie mogła zostać ustalona w szpitalu. Umożliwia ono wydanie przez szpital karty martwego urodzenia, która jest niezbędna do zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Rejestracja pozwala natomiast na odbiór aktu urodzenia – koniecznego, by skorzystać ze świadczeń po poronieniu: zasiłku pogrzebowego oraz urlopu macierzyńskiego.Badanie płci po poronieniu

  1. Badanie płci po poronieniu – poinformuj personel szpitala
  2. Badanie płci po poronieniu – próbki
  3. Badanie płci poronionego płodu – gdzie wykonać badanie?
  4. Badanie płci martwego płodu – dlaczego jest tak ważne?
  5. Badanie płci po poronieniu – względy psychologiczne

Badanie płci po poronieniu – poinformuj personel szpitala

Aby móc wykonać badanie płci martwego płodu, najpierw należy poinformować o chęci ich realizacji personel szpitala, w którym doszło do utraty ciąży. Zwykle lekarz nie jest w stanie określić płci jedynie na podstawie badań organoleptycznych wtedy, gdy poronienie miało miejsce przed 16. tygodniem ciąży.

Badanie płci po poronieniu – próbki

Aby badanie mogło zostać wykonane, konieczne jest wypożyczenie próbek, tkanek dziecka. Warto pamiętać, że muszą one być odpowiednio zabezpieczone. Materiał (np. kosmówkę, pępowinę, przypępowinowe fragmenty łożyska) umieszcza się w sterylnym pojemniku i zalewa solą fizjologiczną lub przygotowuje się jako bloczek parafinowy. Tkanki nie mogą być umieszczone w formalinie, ponieważ degraduje ona DNA. Zwykle próbkę zabezpiecza personel szpitala.

Jak zabezpieczyć materiał poronny do badań genetycznych? BEZPŁATNA INSTRUKCJA PDF

Często materiał można wypożyczyć też w postaci bloczków parafinowych – które zawierają DNA dziecka. W tym celu w szpitalu składa się specjalny wniosek (Zobacz wzór dokumentu…)

Badanie płci poronionego płodu – gdzie wykonać badanie?

Kolejny krok to zlecenie testu DNA w prywatnym laboratorium genetycznym. Jego wynik jest pewny i dostępny zwykle w ciągu kilku dni. Warto pamiętać, że nie jest to badanie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ważne: Badanie DNA płci po poronieniu może być wykonane bez względu na długość trwania ciąży. Płeć dziecka jest ustalona już w momencie poczęcia.

 

Badanie płci martwego płodu – dlaczego jest tak ważne?

Badanie płci po poronieniu jest istotne głównie ze względów formalnych – określenie płci umożliwia wydanie przez szpital karty martwego urodzenia dziecka. Karta ta jest niezbędna do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydania aktu urodzenia (wraz z adnotacją o urodzeniu martwym).

Akt urodzenia konieczny jest natomiast do odebrania należnych rodzicom po poronieniu świadczeń – zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 złotych, a także urlopu macierzyńskiego – 56 dni, licząc od dnia poronienia. Przeczytaj więcej o prawach po poronieniu…

Nieokreślenie płci dziecka po poronieniu umożliwia wyłącznie organizację pogrzebu, jednak bez skorzystania ze świadczeń. Rodzicom nie zostanie więc wypłacony zasiłek pogrzebowy, a kobieta nie wykorzysta urlopu macierzyńskiego.

Przeczytaj bezpłatny poradnik o badaniach DNA po poronieniu [PDF]

Badanie płci po poronieniu – względy psychologiczne

Dla wielu rodziców określenie płci ich nienarodzonego dziecka to możliwość nadania dziecku osobowości. Pozwala to nadać mu również imię i myśleć o nim w określony sposób: jak o chłopczyku lub jak o dziewczynce. Te dane mogą znaleźć się również na grobie, co dla wielu rodziców jest bardzo istotne.


badania genetyczne materiału z poronienia

Dlaczego badania genetyczne materiału z poronienia wciąż budzą takie emocje?

Niedawno w przestrzeni publicznej rozpoczęła się dyskusja na temat odbioru przez kuriera materiału z poronienia z opolskiego szpitala. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak ważne jest stworzenie jednoznacznych przepisów i wytycznych dotyczących przeprowadzania pełnej diagnostyki po poronieniu – również tej … Czytaj dalej

8 komentarzy

Zobacz też:

 

4 thoughts on “Badanie płci po poronieniu

  1. To jest wielkie oszustwo ze kobiecie która poroni poza szpitalem i nieposiada jakto nazywają materiału genetycznego to traci urlop po poronieniu a nawet ubezoieczycil niechce wypłacić .Takie prawo jest di tych co planują poronienie

    • Informacje jakie znajdują się na stronie ZUS dalej wskazują, że do otrzymania zasiłku pogrzebowego – w przypadku poronienia lub martwego urodzenia konieczne jest złożenie aktu urodzenia dziecka. Informacja ta jest w akapicie “Jakie dokumenty złożyć do ZUS”? – “Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. “

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.