Zasiłek pogrzebowy po poronieniu

Każdy rodzic po poronieniu ma prawo pochować swoje zmarłe dziecko. Każdy ma też prawo ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w trakcie organizacji pochówku. Dokumentem uprawniającym rodziców do otrzymania zasiłku pogrzebowego jest akt urodzenia dziecka, zawierający adnotację o jego śmierci. Zasiłek pogrzebowy po poronieniu wynosi 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy po poronieniu

  1. Zasiłek pogrzebowy po poronieniu. Tylko na postawie aktu urodzenia dziecka
  2. Zasiłek pogrzebowy po poronieniu. Na złożenie wniosku rodzice mają rok!
  3. Każda forma pomocy się liczy. Finansowa też

Zasiłek pogrzebowy po poronieniu. Tylko na postawie aktu urodzenia dziecka

Akt urodzenia dziecka rodzice otrzymują w Urzędzie Stanu Cywilnego. Sporządza się go na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka oraz karty zgonu. Matka powinna otrzymać takie dokumenty opuszczając szpital. Jeśli placówka ich nie wydała, to najprawdopodobniej dlatego, że płeć dziecka nie została ustalona. Jeżeli nie rozpoznał jej lekarz, bo wczesny wiek ciąży na to nie pozwolił, rodzice mogą zdecydować się na badania genetyczne określające płeć po poronieniu.

Aby wykonać badanie DNA po poronieniu szpital wydaje rodzicom próbkę, czyli kosmówkę, fragment pępowiny, przypępowinowe fragmenty łożyska w soli fizjologicznej lub w bloczku parafinowym (po ok. 2 tygodniach od dnia poronienia do odebrania w zakładzie hist.-pat.). Następnie przekazują ją do laboratorium genetycznego, gdzie zostaje określona płeć.

Przeczytaj więcej: Ustalenie płci po poronieniu

Zasiłek pogrzebowy po poronieniu. Na złożenie wniosku rodzice mają rok!

Po ustaleniu płci dziecka i uzyskaniu ze szpitala całej potrzebnej dokumentacji rodzice mogą złożyć w ZUS – ie wniosek o zasiłek pogrzebowy. Na dzień dzisiejszy wysokość świadczenia wynosi 4 tysiące złotych. Wnioskodawcą może być członek rodziny zmarłego dziecka, który jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym lub rentowym. Wniosek powinien posiadać załączniki w postaci faktur i rachunków, które dla ZUS-u będą dowodem poniesionych wydatków. Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy, licząc od dnia śmierci dziecka.

Każda forma pomocy się liczy. Finansowa też

Żadne pieniądze nie wynagrodzą krzywd spowodowanych stratą dziecka. Dla rodziców po poronieniu ważna będzie jednak każda forma pomocy, z finansową włącznie. Należy się ona szczególnie tym rodzicom, którzy organizując pogrzeb chcieliby zapewnić mu godne pożegnanie.

zasiłek pogrzebowy po poronieniu


Zobacz też:

5/5 - (3 głosów / głosy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *