Urlop macierzyński w czasie urlopu wypoczynkowego

Poroniłam w czasie urlopu wypoczynkowego. Czy mogę skorzystać z urlopu macierzyńskiego przysługującego po stracie ciąży?

Jeśli kobieta poroniła w czasie urlopu wypoczynkowego lub gdy wzięła go zaraz po poronieniu (by dopełnić wszelkich formalności) pracodawca powinien anulować urlop wypoczynkowy i udzielić urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z artykułem 1801. § 1 Kodeksu Pracy po urodzeniu martwego dziecka lub gdy śmierć nastąpiła przed upływem 8 tygodni jego życia, pracownica ma prawo do wykorzystania 56 dni urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński w czasie urlopu wypoczynkowego
Dotyczy to więc również sytuacji poronienia – niezależnie od czasu trwania ciąży. 8 tygodni urlopu liczy się od dnia śmierci dziecka, porodu lub poronienia – w zależności od konkretnej sytuacji. Przez okres tego urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński. Wynosi on 100% kwoty, która stanowi podstawę wymiaru zasiłku.

W tym przypadku urlop wypoczynkowy, zgodnie z artykułem 165 Kodeksu Pracy, nie dochodzi do skutku. Kobieta będzie mogła wykorzystać go w późniejszym czasie.

FAQ - urlop macierzyński po poronieniu

Aby móc ubiegać się o urlop macierzyński po poronieniu, konieczne jest przedstawienie pracodawcy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, na którym znajduje się adnotacja o urodzeniu martwym. Do wystawienia takiego aktu konieczne jest odebranie ze szpitala karty martwego urodzenia dziecka.

Zgodnie z artykułem 48 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego na odpisie skróconym aktu urodzenia dziecka, oprócz adnotacji o urodzeniu martwym, znajdują się: imię (lub imiona), nazwisko i płeć dziecka, kraj, data oraz miejsce jego urodzenia, a także nazwiska rodowe oraz imiona rodziców.

Aby móc dopełnić formalności, które niezbędne są po poronieniu, nie ma konieczności ubiegania się o urlop wypoczynkowy. Można w tej sytuacji przejść na L4, przedstawiając pracodawcy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy. Jest ono płatne 70% (w czasie pobytu w szpitalu) lub 80% kwoty, która stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Po otrzymaniu aktu urodzenia L4 zmieniane jest na urlop macierzyński (płatny 100%).


Zobacz też:

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *