Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego [wzór]

Po poronieniu i pochowaniu dziecka rodzicom przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 złotych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego wraz z aktem urodzenia dziecka (z adnotacją o urodzeniu martwym) oraz innymi potrzebnymi dokumentami do 12 miesięcy od dnia poronienia.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

[WZÓR W PDF]

  1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – kiedy można starać się o zasiłek?
  2. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – kto może go złożyć?
  3. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – gdzie i kiedy należy go złożyć?
  4. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – co należy do niego dołączyć?

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – kiedy można starać się o zasiłek?

Po poronieniu i przeprowadzeniu pogrzebu, niezależnie od czasu trwania ciąży, można starać się o zasiłek pogrzebowy. Aby móc złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, nie wystarczy jednak dokonać pochówku.

Dziecko musi być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wydaje jego akt urodzenia wraz z adnotacją o urodzeniu martwym.

Rejestracja dziecka może nastąpić wyłącznie wtedy, kiedy szpital przekaże kartę martwego urodzenia do USC (w ciągu 1 dnia od jej wydania) lub rodzicom (którzy zanoszą ją do USC w ciągu 3 dni). Karta ta może być wydana natomiast tylko w momencie, kiedy znana jest płeć dziecka. W niektórych przypadkach (np. kiedy do poronienia doszło zbyt szybko, by ustalić jego płeć) może być potrzebne wykonanie testów DNA na określenie płci. Czytaj więcej o badaniu płci po poronieniu >

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – kto może go złożyć?

W przypadku pogrzebu dziecka, które zmarło przed urodzeniem, wniosek o zasiłek pogrzebowy może złożyć dowolna osoba, która organizowała pogrzeb. Jeśli zrobił to członek rodziny (za członka rodziny w tym przypadku uważa się rodziców – także ojczyma lub macochę oraz rodzeństwo i dziadków), przysługuje mu zasiłek w wysokości 4000 złotych, niezależnie od kosztów, jakie zostały poniesione. Jeśli wniosek składa osoba, niebędąca członkiem rodziny według ustawy (czyli rodzina dalsza lub inny podmiot, np. dom pomocy społecznej), zasiłek wynosi tyle, ile rzeczywiste koszty pogrzebu, ale nie więcej niż 4000 złotych.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – gdzie i kiedy należy go złożyć?

Wniosek ten należy złożyć do 12 miesięcy od dnia poronienia, nie od dnia pogrzebu. Wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wypłacenia zasiłku. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym okresie, następuje przedawnienie. Składa się go właściwego swojemu miejscu zamieszkania oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – co należy do niego dołączyć?

Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego konieczne jest przede wszystkim dołączenie aktu urodzenia z USC, na którym znajduje się adnotacja o martwym urodzeniu. Należy dołączyć również oryginały rachunków i faktur, które dokumentują poniesione koszty związane z pogrzebem. Konieczne jest także udokumentowanie pokrewieństwa oraz przedstawienie dokumentów, które potwierdzają prawo do świadczeń.


Zobacz też:

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *