Pogrzeb dziecka po poronieniu a karta zgonu

Dziecko po poronieniu pochować można na podstawie karty zgonu lub karty martwego urodzenia. Karta zgonu umożliwia wyłącznie organizację pogrzebu, natomiast karta martwego urodzenia – również rejestrację w Urzędzie Stanu Cywilnego, odebranie zasiłku pogrzebowego oraz przejście na urlop macierzyński. Do odbioru tego drugiego dokumentu konieczna jest znajomość płci dziecka.

pogrzeb dziecka po poronieniu a karta zgonu

  1. Pogrzeb dziecka po poronieniu a karta zgonu – formalności
  2. Pogrzeb dziecka po poronieniu a karta zgonu – jak wygląda pochówek?
  3. Pogrzeb dziecka po poronieniu a karta martwego urodzenia

Pogrzeb dziecka po poronieniu a karta zgonu – formalności

Kartę zgonu wydaje rodzicom (lub innym osobom uprawnionym) szpital, bez konieczności ustalenia płci dziecka – bez względu na to, kiedy doszło do poronienia. Należy najpierw zgłosić w szpitalu chęć pochowania dziecka.

W sytuacji kiedy rodzice chcą dokonać pochówku na podstawie karty zgonu, wówczas szpital uzupełnia wyłącznie część przeznaczoną dla administracji cmentarza (rubryki od 6-8).

Warto jednak pamiętać, że dokument ten umożliwia wyłącznie dokonanie pochówku i nie zapewnia innych świadczeń. Po odebraniu karty zgonu przekazuje się ją zarządcy cmentarza, z którym należy uzgodnić szczegóły pogrzebu.

Prawo do pochowania dziecka bez względu na wiek trwania ciąży, wielkość płodu etc. gwarantuje poprawka do Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku [1], którą wprowadzono w roku 2007. Wciąż nie wszyscy rodzice zdają sobie jednak z tego prawa sprawę, a personel szpitala nie zawsze o nim informuje.

Art. 11 ust. 5 tej ustawy możemy przeczytać:

Pogrzeb dziecka po poronieniu a karta zgonu – formalności

Pogrzeb dziecka po poronieniu a karta zgonu – jak wygląda pochówek?

Rodzice mogą pochować dziecko w mogile zbiorowej (najczęściej są to tzw. groby dzieci nienarodzonych), grobie rodzinnym lub na całkiem nowym miejscu. Wszystko zależne jest od ich woli i ustaleń z zarządcą.

Mogą oni również wybrać dowolny cmentarz. Mają także prawo do zamówienia mszy lub krótkiej modlitwy, ponieważ kościół katolicki dopuszcza katolicki pogrzeb również dla tych dzieci, które nie zostały ochrzczone. Ceremonia pogrzebowa może być również prowadzona przez osobę świecką lub przedstawiciela innej religii.

Pogrzeb dziecka po poronieniu a karta martwego urodzenia

Po poronieniu rodzice mają prawo odebrać kartę martwego urodzenia zamiast karty zgonu. Do jej wydania niezbędne jest określenie płci dziecka. Jeśli poronienie nastąpiło na wczesnym etapie, lekarz może nie być w stanie ustalić jej w szpitalu.

Wtedy prawem rodziców jest wypożyczenie próbek i zlecenie badań DNA, które określą płećKarta martwego urodzenia umożliwia nie tylko organizację pogrzebu, ale również rejestrację dziecka w USC. Dzięki odebraniu aktu urodzenia (z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe) możliwe jest także uzyskanie zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 złotych i przejście na urlop macierzyński – 56 dni od dnia poronienia.


Zobacz też:


[1] Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych [Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62].

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *