Badanie KIR – czym jest?

Badanie receptorów KIR (z ang. killer cell immunoglobulin-like receptor) jest jednym z badań, które wykonuje się u kobiet mających problem z zajściem w ciążę lub kilkukrotnie doświadczających poronienia w celu sprawdzenia równowagi receptorów. Jeśli równowaga między receptorami aktywującymi a hamującymi nie występuje, receptory hamujące mogą odrzucać zarodek, uznając go za niepożądaną komórkę. Receptory KIR odgrywają bardzo istotną rolę już na etapie implantacji zarodka w macicy i podczas powstawania łożyska.

Jak się przygotować do badania KIR?
Badanie KIR – ile kosztuje?
Kiedy warto wykonać badanie KIR?
Na czym polega badanie KIR?

Jak się przygotować do badania KIR?

Badanie KIR nie wymaga od pacjentki wcześniejszego przygotowania. Nie ma również konieczności, aby badanie wykonać na czczo. Przed przystąpieniem do pobrania próbki, konieczne jest podpisanie zgody na wykonanie molekularnego badania genetycznego.

Badanie KIR – ile kosztuje?

Badanie KIR nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jego ceny wahają się w granicach 400 – 650 zł w zależności od placówki.

Kiedy warto wykonać badanie KIR?

Typowanie molekularne wskazane jest w przypadku podejrzenia tzw. „niepłodności immunologicznej„, gdzie przeszkodą w poczęciu dziecka są zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca wykonanie badania KIR również w przypadku, kiedy u kobiety doszło już dwóch poronień i nieudanych próbach zapłodnieniach pozaustrojowych metodą In-Vitro. Zalecane jest, aby badanie KIR zawsze wykonywać razem z badaniem HLA-C. Dopiero komplet badań pomoże ocenić przyczyny problemu.

Na czym polega badanie KIR?

Badanie z pozycji pacjentki, niczym nie odbiega od standardowego pobrania krwi np. do morfologii. Badanie wykonywane jest z pobranej krwi obwodowej lub innej tkanki, jeśli wystąpiły ku temu przesłanki. Aby wykluczyć nieprawidłowości w badaniu, pacjentka, u której przeprowadzono transfuzję krwi, powinna odczekać co najmniej 3 miesiące od daty jej wykonania. U pacjentek po przeszczepie szpiku kostnego do badania pobierana jest inna tkanka (np. fibroblasty).