Traktowanie kobiet po poronieniach – będą nowe standardy!

Traktowanie kobiet po poronieniach – będą nowe standardy!Do tej pory nie istniały żadne uregulowania prawne dotyczące traktowania kobiet po poronieniach oraz kobiet, które urodziły martwe lub chore dzieci. Pacjentki były w takich sytuacjach zdane wyłącznie na siebie. Wiele z nich przebywając na oddziałach ginekologiczno-położniczych spotykało się z brakiem zrozumienia i nieludzkim traktowaniem. Luki w prawie często prowadziły do nadużyć, a same kobiety nie miały możliwości dochodzenia swoich racji. Resort zdrowia chce to zmienić. W jaki sposób?

  1. Kobiety po poronieniach pod szczególną ochroną!
  2. Personel medyczny będzie wiedział jak postępować z pacjentką po poronieniu
  3. Konieczna jest edukacja środowiska medycznego

Kobiety po poronieniach pod szczególną ochroną!

Przede wszystkim wprowadzając zupełnie nowe standardy postępowania z pacjentkami, których ciąża jest zagrożona, bądź już zakończyła się niepowodzeniem – poronieniem albo urodzeniem martwego dziecka. Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia personel medyczny będzie miał od teraz obowiązek zapewnienia takiej kobiecie należytej opieki. Szpital będzie musiał m.in. udostępnić kobiecie po poronieniu osobną salę, tak aby nie leżała ona z pacjentkami, których ciąża i poród zakończyły się szczęśliwie. Do tej pory było to uzależnione od możliwości danej placówki oraz dobrej woli personelu medycznego. Kobieta będzie mogła również domagać się prawa do intymności, szacunku i godnego traktowania. Do zadań personelu medycznego należeć będzie również poinformowanie pacjentki o przywilejach jakie przysługują jej po stracie dziecka, związanych np. z urlopem macierzyńskim, możliwością pochówku i zasiłkiem pogrzebowym. Lekarze będą też zobowiązani do przekazania informacji o możliwości przeprowadzenia badań genetycznych po poronieniu, m. in. w celu poznania przyczyny przedwczesnego zakończenia ciąży lub płci dziecka. W myśl nowych zasad placówka medyczna powinna też zagwarantować każdej mamie, której dziecko umarło wsparcie psychologiczne oraz prawo do przebywania w szpitalu z najbliższą rodziną.

Projekt rozporządzenia już trafił do konsultacji społecznych.

Personel medyczny będzie wiedział jak postępować z pacjentką po poronieniu

Specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa są zdania, ze nowe przepisy poprawią sytuację nie tylko samych pacjentek, ale i personelu medycznego, który będzie miał przed sobą jasne wytyczne odnośnie tego co powinien robić w danej sytuacji. Wielu z nich ma również nadzieje, że dzięki nowym standardom uda się być może zmniejszyć odsetek poronień i komplikacji poporodowych w polskich szpitalach. Oczywiście, aby nowe standardy stały się normą potrzebne jest monitorowanie całego procesu ich wprowadzania. Szpitalom niestety zdarza się łamać obowiązujące przepisy, właśnie dlatego że nikt nie sprawuje nad nimi kontroli.

Konieczna jest edukacja środowiska medycznego

Wprowadzenie nowego systemu opieki nad kobietami po poronieniach wymaga jednak ścisłej współpracy całego środowiska medycznego, przeprowadzenia kampanii edukacyjnej adresowanej do lekarzy, pielęgniarek i położnych. To bardzo istotne, aby personel medyczny cały czas kształcił się w tym zakresie i był na bieżąco z obowiązującym prawem.

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *