Kariotyp – kiedy warto go zbadać?

Kariotyp jest zestawem wszystkich chromosomów w komórce człowieka. Jakakolwiek nieprawidłowość nie pozostaje bez znaczenia dla stanu naszego zdrowia. Kiedy warto sprawdzić kariotyp i co powodują defekty w chromosomach? Sprawdź!

kariotyp

Kariotyp – sprawdź go, gdy masz problemy z poronieniami i płodnością

Nawet 3-6% par borykających się z poronieniami nawykowymi ma te problemy z powodu defektów w kariotypie (u jednego lub obojga partnerów). Często tylko badanie cytogenetyczne pozwala wykryć nieprawidłowości, ponieważ nie manifestują się w widoczny sposób.

Najczęściej ilość materiału genetycznego jest poprawna, jednak występują przesunięcia (translokacja zrównoważona). Wiedza o obecności takiej wady pozwala ustalić dalsze postępowanie i określić ewentualne ryzyko przekazania jej potomstwu pary.

Kariotyp – sprawdź go, gdy planujesz in vitro

Kariotyp bardzo często analizuje się na etapie planowania in vitro. Dzięki temu można sprawdzić, czy któryś z rodziców nie jest nosicielem wady w kariotypie, która mogłaby zostać przekazana dziecku/dzieciom. Na podstawie wyniku badania genetyk określa ryzyko przekazania takiej wady, co jest bardzo ważną informacją.

Kariotyp – sprawdź go, gdy w rodzinie wystąpiły przypadki chorób i wad genetycznych

Związanych z nieprawidłowym kariotypem. Chodzi przede wszystkim o dzieci i bliskich krewnych pary (rodziców, rodzeństwo). Chociaż bardzo często wady w kariotypie pojawiają się losowo, być może w danym przypadku istnieje ryzyko dziedziczenia lub zostały odziedziczone. Warto to sprawdzić.