Uprawdopodobnienie płci – dlaczego już nie działa?

 1. Uprawdopodobnienie płci – jak było?
 2. Uprawdopodobnienie płci – jak jest?
 3. Uprawdopodobnienie płci – dlaczego tak jest?

Uprawdopodobnienie płci – jak było?

Dawniej kiedy dochodziło do poronienia, rodzice mieli prawo wskazać płeć dziecka bazując na odczuciach matki. Szpitale bez problemu wystawiały zaświadczenia rodzicom i cała procedura rejestracji dziecka nie była utrudniana.

Uprawdopodobnienie płci – jak jest?

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia sprawiają, że szpitale mają obowiązek podania pewnych i sprawdzonych informacji dotyczących płci dziecka. Zazwyczaj jeżeli do poronienia dochodzi we wczesnym okresie ciąży szpital nie jest w stanie określić płci dziecka. Jedynym sposobem poznania płci są badania genetyczne, które rodzice wykonują już we własnym zakresie.

Uprawdopodobnienie płci – dlaczego tak jest?

Od kiedy ministerstwo wycofało się z popierania metody uprawdopodobnienia płci, lekarze którzy nie stosują się do nowych wytycznych mają poczucie zagrożenia odpowiedzialnością karną z tytułu art. 231 Kodeksu karnego

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Dz.U.1997.88.553 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

 • 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Stanowisko ministerstwa zdrowia zostało wyjaśnione w odpowiedzi podsekretarza- z upoważnienia ministra – na interpelację nr 3346 w sprawie formalności niezbędnych do zarejestrowania dziecka martwo urodzonego.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=65C8CA96

„W odpowiedzi na drugie pytanie pana posła, w jakich przypadkach lekarze mogą stosować procedurę uprawdopodobnienia płci, należy wskazać, że nie istnieją (i nie istniały) przepisy prawa, które nakazywałyby pracownikowi podmiotu leczniczego uprawdopodobnienie płci w sytuacji bardzo wczesnej ciąży. Określanie we wczesnej (kilkutygodniowej) ciąży płci płodu, długości i ciężaru płodu na podstawie odczuć matki należy uznać za niewłaściwe”
Pomimo starań wielu organizacji ministerstwo jest nie ugięte i nie zanosi się na zmianę prawa.

 

 

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *