Chrzest dziecka po poronieniu – czy jest możliwy?

Ochrzcić można jedynie osobę żywą – sakramentalny Chrzest dziecka po poronieniu nie jest zatem możliwy. Nie oznacza to jednak, że nienarodzone dziecko nie może zostać zbawione. Zgodnie z aktualnymi naukami Kościoła katolickiego dzieci zmarłe bez Chrztu mogą zostać uwolnione od grzechu pierworodnego dzięki Chrztowi pragnienia.

chrzest dziecka po poronieniu

  1. Dzieci zmarłe bez chrztu – opinie teologiczne
  2. Chrzest dziecka po poronieniu – Chrzest pragnienia
  3. Pogrzeb po poronieniu – obrzęd katolicki

Dzieci zmarłe bez chrztu – opinie teologiczne

Międzynarodowa Komisja Teologiczna w dokumencie Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu [1] stwierdza:

„liczne czynniki […] dostarczają poważnych racji teologicznych i liturgicznych, by mieć nadzieję, że dzieci, które umierają bez chrztu, zostaną zbawione i będą cieszyć się oglądaniem uszczęśliwiającym”

oraz

„Istnieją raczej poważne racje, […] by mieć nadzieję, że Bóg zbawi te dzieci, ponieważ nie można było uczynić dla nich tego, co chciałoby się uczynić, to znaczy ochrzcić je w wierze i w życiu Kościoła”.

Podobne stanowisko zajmuje Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski w dokumencie Opinia teologiczna o losie dzieci zmarłych bez Chrztu [2]:

„dzieci umierające bez Chrztu zostają uwolnione od grzechu pierworodnego za pośrednictwem pragnienia Chrztu, zawartego w akcie wiary Kościoła, wyrażonego w jego modlitwie wstawienniczej o zbawienie wszystkich […] nie widać rozumnych podstaw dla wyłączenia dzieci nieochrzczonych z powszechnej zbawczej woli Boga”.

Chrzest dziecka po poronieniu – Chrzest pragnienia

Chrzest pragnienia jest specyficzną formą Chrztu. Jeśli dana osoba nie ma możliwości skorzystania z sakramentu, jednak bardzo go pragnie – zostaje oczyszczona z grzechu pierworodnego.

W przypadku dzieci nienarodzonych to Kościół (najczęściej w osobie rodziców czy opiekunów) pragnie dla dziecka Chrztu, którego nie było możliwości wykonać w formie sakramentu (Chrztu wodą).

Pogrzeb po poronieniu – obrzęd katolicki

Nienarodzone dziecko, bez względu na moment poronienia, ma prawo zostać pochowane zgodnie z pełnym obrzędem pogrzebowym Kościoła katolickiego przeznaczonym dla dziecka nieochrzczonego. Obejmuje on możliwość przeprowadzenia trzech nabożeństw: w domu, w kościele (Msza św.) i na cmentarzu – zależnie od woli rodziców.


Zobacz też:


Źródła:
[1] Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu, tłum. J. Królikowski, Tarnów 2008.
[2] Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, Opinia teologiczna o losie dzieci zmarłych bez Chrztu, Warszawa 2002.

Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *