Badania płodu po łyżeczkowaniu

Kiedy dojdzie do poronienia, rodzice bardzo często zadają sobie pytanie „Dlaczego tak się stało?. Wielu z nich obwinia się za tą sytuację. Pojawia się też lęk przed kolejną ciążą. Warto wiedzieć, że najczęstszą przyczyną wczesnych poronień są choroby genetyczne zarodka, na których wystąpienie rodzice nie mają żadnego wpływu. Dlatego, aby dowiedzieć się co się stało warto wykonać badania genetyczne po poronieniu.

badania płodu po łyżeczkowaniu

Jakie badania po obumarciu płodu?

Tak jak zostało już to wcześniej wspomniane, najczęstsza przyczyną obumarcia ciąży są choroby genetyczne takie jak np. zespół Downa, zespół Edwardsa, Patau. Statystyki pokazują, że są one przyczyną 60-80% wszystkich wczesnych poronień. Co ważne, najczęściej powstają one spontanicznie, czyli rodzice nie mieli żadnego wpływu na ich wystąpienie.

Aby dowiedzieć się, czy w naszym przypadku też tak było należy zabezpieczyć próbkę z poronienia do badania. Jeśli pacjentka roni w domu, musi samodzielnie zabezpieczyć materiał, natomiast jeśli następuje zabieg łyżeczkowania taką próbkę zabezpiecza lekarz lub położna.

Badania płodu po łyżeczkowaniu – jak można wykonać?

Do badania genetycznego po poronieniu należy zabezpieczyć materiał z poronienia, w którym jest obecne DNA zarodka. Najlepszym materiałem jest kosmówka, kosmki kosmówki, kawałeczek pępowiny. Taką próbkę lekarz lub położna powinni zabezpieczyć po łyżeczkowaniu w soli fizjologicznej (nie należy umieszczać jej w formalinie, ponieważ wpływa ona degradująco na DNA, co uniemożliwia przeprowadzenie badania)

Jeśli rodzice decydują się na diagnostykę poronienia po jakimś czasie od zabiegu łyżeczkowania, również mogą wykonać takie badanie. Wystarczy, że wypożyczą ze szpitala bloczek parafinowy, w którym została zatopiona np. kosmówka i przekażą go do badania genetycznego.

Badania genetyczne materiału z poronienia cena

Badanie genetyczne materiału z poronienia, które wskaże czy do straty doszło przez jedną z najczęstszych chorób genetycznych płodu kosztuje ok. 800-900 zł. Warto jednak wiedzieć, że po poronieniu rodzicom bez względu na czas trwania ciąży przysługują odpowiednie prawa takie jak:

• skrócony urlop macierzyński w wymiarze 56 dni,
• pochówek i zasiłek pogrzebowy (w wysokości 4 tys. zł. Bez względu na poniesione koszty),
• odszkodowanie z dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

Aby móc z nich skorzystać rodzice muszą dokonać rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do tego niezbędne jest określenie płci. Zazwyczaj po 16 tygodniu ciąży lekarz może ją określić na podstawie badania organoleptycznego. W przypadku ciąż, które zakończyły się na wcześniejszym etapie rodzice muszą wykonać badanie genetyczne określające płeć po poronieniu. Koszt takiego badania to ok. 400 zł.

Wynik badania genetycznego po poronieniu – co dalej

Jeśli rodzice wykonują badanie określające przyczynę poronienia, warto aby wynik skonsultowali z lekarzem genetykiem. To on jako specjalista wyjaśni z czym wiąże się uzyskany wynik badania genetycznego po poronieniu. Będzie mógł też wskazać, czy należy rozszerzyć diagnostykę, czy jednak można ją zakończyć już na tym etapie. Co ważne, wnioski po konsultacji z genetykiem przekazane lekarzowi prowadzącemu bardzo często są nieocenioną wskazówką dla ginekologa, jak przygotować rodziców do kolejnej ciąży.