Organizacja pogrzebu po poronieniu

Organizacja pogrzebu dla poronionego dziecka nie jest skomplikowaną procedurą, o ile jego płeć została poznana. Przysługuje na niego zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Zazwyczaj o kwestie pochówku matka jest pytana już w szpitalu.

W jakim celu wykonuje się badania przyczyn poronienia, Kto powinien wykonać badania przyczyn poronienia, Ile kosztują badania przyczyn poronienia, Czy badania przyczyn poronienia może dać wynik nieprawidłowy

Jeżeli rodzice są zdecydowani na pogrzeb, otrzymują w szpitalu kartę martwego urodzenia dziecka oraz kartę zgonu. Te dokumenty są potrzebne do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Rodzice mogą też poprosić szpital o przekazanie tych dokumentów bezpośrednio do USC. Kiedy dziecko jest już zarejestrowane kobieta otrzymuje akt urodzenia (z adnotacją, że urodziło się martwe). Na podstawie tego dokumentu przedstawiciel domu pogrzebowego może odebrać ciało dziecka ze szpitala.

Dalsza procedura polega na przedstawieniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń oraz aktu urodzenia dziecka.

Kolejnym krokiem jest ustalenie szczegółów z wybranym domem pogrzebowym i zarządcą cmentarza, na którym chcemy pochować swoje dziecko.  Dzieci po poronieniu zazwyczaj grzebane są w mogile wspólnej. Czasem rodzice życzą sobie jednak  pochować dziecko w grobie rodzinnym lub na nowej kwaterze – i oczywiście mają do tego prawo. Co do ceremonii pogrzebowej, tutaj też wszystko zależy od woli rodziców. Jeżeli nie chcą decydować się na udział księdza mogą skorzystać z usług mistrza ceremonii, który przeprowadzi pogrzeb. Jeżeli pogrzeb ma odbyć się w obrządku katolickim, można zdecydować się na mszę w kościele lub pokropienie grobu z krótką modlitwą.

Koszty takiego pogrzebu są uzależnione od wielu czynników. Jeżeli rodzice nie decydują się na pełną ceremonię pogrzebową, koszt pogrzebu oscyluje w okolicach 1000 złotych. Wszystkie szczegóły pochówku ustalane są z zakładem pogrzebowym. Po pogrzebie do ZUS należy dostarczyć wszystkie  faktury i inne dokumenty z nim związane. Po pewnym czasie ZUS wypłaci rodzicom kwotę w wysokości 4000 złotych.

Kwestia pogrzebu komplikuje się kiedy płeć dziecka jest nieznana. W takiej sytuacji rodzice nie mogą liczyć na żadne wsparcie finansowe. Aby móc skorzystać z pełni praw, konieczne jest przeprowadzenie badań genetycznych, które ustalą płeć dziecka niezależnie od czasu trwania ciąży. Ich koszt to około 400 złotych, a czas realizacji zamyka się w trzech dniach. Dopiero kiedy płeć zostanie sprawdzona, szpital będzie mógł wydać wszystkie stosowne dokumenty, które pozwolą kontynuować procedurę pogrzebową. Dodatkowym atutem badań genetycznych jest możliwość poszerzenia analizy i określenie przyczyn poronienia.

Posiadanie kompletu dokumentów umożliwia również skorzystanie z urlopu macierzyńskiego w ograniczonym do 56 dni wymiarze.