MTHFR badanie – test wykrywający mutację genu MTHFR

MTHFR badanie przeprowadzane jest w celu wykrycia mutacji genu MTHFR. Dzięki niemu możliwe jest odpowiednio szybkie rozpoczęcie leczenia w celu zapobiegania skutkom mutacji. Jeżeli gen ten jest nieprawidłowy, zwiększa się stężenie homocysteiny w oczu oraz we krwi. Nadmiar tego aminokwasu powoduje powikłania w ciąży. Może doprowadzić do wad rozwojowych oraz poronienia. Zbyt duże stężenie tego białka powoduje również raka jelita grubego, udary oraz problemy sercowe.

Kiedy najlepiej wykonać badanie MTHFR, MTHFR badanie - o czym mówi jego wynik, MTHFR badanie - czy jest potrzebne skierowanie od lekarza, Jaka jest cena badania MTHFR

Kiedy najlepiej wykonać badanie MTHFR?
MTHFR badanie – o czym mówi jego wynik?
MTHFR badanie – czy jest potrzebne skierowanie od lekarza?
Jaka jest cena badania MTHFR?

Kiedy najlepiej wykonać badanie MTHFR?

MTHFR badanie jest genetyczne, więc na jego wynik nie wpływają żadne wewnętrzne czynniki. Warto wykonać je przede wszystkim przy planowaniu ciąży, tuż po poronieniu bądź po otrzymaniu wyniku, który stwierdza zawyżone stężenie homocysteiny. Jeżeli MTHFR badanie zostanie odpowiednio szybko przeprowadzone, możliwe będzie wcześniejsze rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

MTHFR badanie – o czym mówi jego wynik?

Dzięki wynikowi badania MTHFR możliwe jest dowiedzenie się, czy badana osoba ma w swoim genotypie dane warianty genu MTHFR. Dzięki temu można sprawdzić, czy organizm ma problemu z przekształcaniem kwasu foliowego i umożliwia dowiedzenie się jaką jego formę należy przyjmować. Wynik testu MTHFR warto omówić z lekarzem, aby mieć pewność dobrze dobranej dawki witaminy B12.

MTHFR badanie – czy jest potrzebne skierowanie od lekarza?

MTHFR badanie jest genetyczne. Zgodnie z polskim prawem, niezależnie przez kogo jest finansowane, na badania genetyczne konieczne są skierowania od lekarza. Dana placówka diagnostyczna może zatem wymagać skierowania od lekarza na analizę wariantów genu MTHFR.

Jaka jest cena badania MTHFR?

Cena badania MTHFR zazwyczaj mieści się w granicach od 220 do 320 złotych. Może się nieco różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wykształcenie personelu danego laboratorium czy też sprzęt, którym się ono posługuje. Na jej wysokość wpływ może mieć także lokalizacja danego laboratorium – w większych miastach, w centrum cena zazwyczaj jest wyższa niż na obrzeżach mniejszych miast.