Badania genetyczne martwego płodu

Utrata dziecka jest zawsze trudnym i bolesnym wydarzeniem w życiu kobiety i mężczyzny. Musimy zadbać w tym czasie o własne zdrowie, nie tylko fizyczne, lecz także psychiczne. Poszukajmy pomocy po poronieniu u specjalisty i postawmy na wsparcie całej rodziny. Dzięki temu łatwiej będzie nam przejść poronienie i poradzić sobie z uczuciami. Kobiety często korzystają z badań genetycznych martwego płodu. Ile trzeba czekać na wynik? Kiedy wykonać badania po poronieniu? Jakie testy warto wykonać? O czym powinniśmy wiedzieć?

Badania genetyczne martwego płodu – ile się czeka na wynik?
Badania genetyczne martwego płodu – jak wyglądają przepisy prawne?
Badania genetyczne martwego płodu – jakie testy wykonać?
Badania genetyczne martwego płodu – czy jest możliwość dofinansowania kosztów badania z NFZ?

Badania genetyczne martwego płodu – ile się czeka na wynik?

Bez względu na to, czy do poronienia dojdzie w domy czy w szpitalu, materiał poronny może zostać pobrany oraz przekazany do badania. Na wynik najczęściej oczekuje się kilka dni roboczych (zazwyczaj 3-5 dni) dlatego można szybko poznać płeć dziecka i dopełnić wszelkich formalności. Nie zapominajmy o skorzystania z praw, przysługujących po poronieniu. Chodzi tutaj o takie prawa po poronieniu jak zasiłek pogrzebowy po poronieniuurlop macierzyński po poronieniu, czy odszkodowanie z dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

Badania genetyczne martwego płodu – jak wyglądają przepisy prawne?

Sporządzenie karty martwego urodzenia jest możliwe po uzyskaniu wyników badań po poronieniu. Obowiązujące przepisy prawne nie zobowiązują podmiotów wykonujących działalność leczniczą do przeprowadzania takich badań. Ustalenie płci dziecka po poronieniu jest bardzo ważne, gdyż daje możliwość do ubiegania się o określone świadczenie w ZUS-ie, czy też KRUS-ie i skorzystania z uprawnień, jakie przysługują matce zgodnie z Kodeksem pracy. W takim wypadku konieczne jest przedłożenie aktu urodzenia dziecka ze wskazaniem, że dziecko urodziło się martwe. Dokument wydaje Urząd Stanu Cywilnego.

Badania genetyczne martwego płodu – jakie testy wykonać?

W laboratorium genetycznym można wykonać badania metodą MLPA i QF-PCR. Badania genetyczne po poronieniach  są różne pod względem zakresu badania. MLPA analizuje wszystkie 46 chromosomów, pod kątem aberracji liczbowych. Z kolei QF-PCR sprawdza wybranych 8 chromosomów i triploidie.

Badania genetyczne martwego płodu – czy jest możliwość dofinansowania kosztów badania z NFZ?

Pamiętajmy o tym, że nie ma możliwości skorzystania ze sfinansowania kosztów badania genetycznego dziecka po poronieniu przez NFZ. Wydatki stoją zatem po stronie matki i ojca zmarłego dziecka.