Badanie kariotypu

W jakim celu wykonuje się badanie kariotypu, Kto powinien wykonać badanie kariotypu, Ile kosztuje badanie kariotypu, Czy badanie kariotypu może dać wynik nieprawidłowy

Badanie kariotypu to nic innego, jak badanie cytogenetyczne. Badanie to wykonuje się zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych.

W jakim celu wykonuje się badanie kariotypu?
Kto powinien wykonać badanie kariotypu?
Ile kosztuje badanie kariotypu?
Czy badanie kariotypu może dać wynik nieprawidłowy?

W jakim celu wykonuje się badanie kariotypu?

Badanie kariotypu wykonuje się w celu ustalenia liczby, wielkości oraz struktury wszystkich chromosomów u danego człowieka. Badanie to pozwala wykryć różnego rodzaju nieprawidłowości, które są odpowiedzialne za wystąpienie wad wrodzonych u dziecka, do których można zaliczyć np. zespół Downa, ale również problemy związane z bezpłodnością, bądź po prostu z nawykowymi poronieniami.

Kto powinien wykonać badanie kariotypu?

Badanie kariotypu powinien wykonać przede wszystkim ten, kto:

  • wykazuje cechy autyzmu
  • wykazuje opóźnienia psychoruchowe
  • wykazuje brak dojrzewania płciowego
  • wykazuje niesprawność intelektualną
  • ma trudności z poczęciem dziecka
  • urodził w przeszłości dziecko, które obciążone było wadą genetyczną
  • obserwuje u siebie brak miesiączki w znaczeniu pierwotnym, bądź wtórnym
  • przebył poronienie
  • wykazuje znaczny niedobór wzrostu
  • charakteryzuje się nieprawidłową budową narządów płciowych

Jak wskazują badania naukowe nawet 6% niepłodnych mężczyzn posiada nieprawidłowy kariotyp, z czego 4% to zaburzenia chromosomów autosomalnych, a reszta płciowych.

Ile kosztuje badanie kariotypu

Otóż, jeżeli chodzi o koszt badania kariotypu to zazwyczaj należy liczyć się z wydatkiem około 300 – 400 złotych. Oczywiście kwota ta w dużej mierze jest uzależniona od miasta.

Czy badanie kariotypu może dać wynik nieprawidłowy?

Otóż nie. Nie ma takiej możliwości, aby wynik kariotypu dał wynik nieprawidłowy. Można wykonać to badanie kilka razy i za każdym razem wynik będzie taki sam. Wynik takiego badania jest gotowy zazwyczaj po upływie czterech, bądź sześciu tygodni. Wynik badania jest ważny dożywotnio, ponieważ nie ulega zmianie w ciągu życia. Na przeprowadzenie takiego badania nie trzeba być szczególnie przygotowanym. Nie jest więc wymagane bycie na czczo, bądź specjalnie odstawiać na ten czas swoje leki. Bowiem, aby przystąpić do badania wystarczy jedynie kropla krwi żylnej.