Czy po poronieniu można oddać krew? Poronienie a krwiodawstwo

Oddanie krwi to jeden z piękniejszych gestów, który nierzadko pozwala uratować zdrowie – a nawet życie – innej osoby. Nic dziwnego, że wiele kobiet zastanawia się, czy po poronieniu można oddać krew i jak długo trzeba w tym przypadku czekać. Warto zdawać sobie sprawę, że poronienie jest dyskwalifikacją czasową: krwi do celów krwiolecznictwa nie można oddawać przez 6 miesięcy po stracie.

czy po poronieniu można oddać krew

Czy po poronieniu można oddać krew? Tak, ale…

Od poronienia musi minąć 6 miesięcy. Czasami w internecie można znaleźć również informacje, że między poronieniem a oddaniem krwi wystarczy przerwa wynosząca 6 tygodni.

Na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w serwisach poświęconych krwiolecznictwu znajdują się jednak jednoznaczne wskazówki:

„Czy będąc w ciąży można oddawać krew? Nie. Kobiety są zdyskwalifikowane czasowo jako krwiodawcy w czasie ciąży, a także przez 6 miesięcy po porodzie oraz przez 6 miesięcy po poronieniu” – https://krwiodawcy.org/pytania

„Kobiety nie mogą oddawać krwi: w okresie miesiączki i przez 3 dni od jej zakończenia, w okresie ciąży i karmienia piersią, 6 miesięcy po porodzie lub poronieniu o ile zakończyła się laktacja i wystąpiła pierwsza miesiączka” – http://www.krwiodawstwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca

„Dyskwalifikacja tymczasowa: […] 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży” – http://www.rckik-katowice.pl/informacje_dla_dawcow.php

Do oddania krwi zawsze kwalifikuje lekarz

W razie wątpliwości co do możliwości oddawania krwi najlepiej skontaktować się z najbliższą stacją krwiodawstwa. Przed oddaniem krwi wypełnia się ponadto kwestionariusz (który zawiera pytania m.in. o przebyte choroby), następuje również kwalifikacja przez lekarza.

Zawsze należy poinformować go o poronieniu, przyjmowanych lekach, chorobach towarzyszących i wszystkich innych czynnikach mogących mieć wpływ na krew. To on decyduje, czy w danym przypadku oddanie krwi jest możliwe i bezpieczne.

Warto ponadto pamiętać, że istnieje wiele czynników dyskwalifikujących (czasowo lub na stałe) możliwość oddawania krwi do celów krwiolecznictwa.

To może Cię zainteresować: Miesiączka po poronieniu – co warto wiedzieć?


autor: Agnieszka, redakcja portalu Poroniłam.pl

zdjęcie: geralt/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, modyfikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.

5 (100%) 10 vote[s]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.