Czy po poronieniu można oddać krew? Poronienie a krwiodawstwo

Oddanie krwi to jeden z piękniejszych gestów, który nierzadko pozwala uratować zdrowie – a nawet życie – innej osoby. Nic dziwnego, że wiele kobiet zastanawia się, czy po poronieniu można oddać krew i jak długo trzeba w tym przypadku czekać. Warto zdawać sobie sprawę, że poronienie jest dyskwalifikacją czasową: krwi do celów krwiolecznictwa nie można oddawać przez 6 miesięcy po stracie.

  1. Czy po poronieniu można oddać krew? Tak, ale…
  2. Do oddania krwi zawsze kwalifikuje lekarz

czy po poronieniu można oddać krew

Czy po poronieniu można oddać krew? Tak, ale…

Od poronienia musi minąć 6 miesięcy. Czasami w internecie można znaleźć również informacje, że między poronieniem a oddaniem krwi wystarczy przerwa wynosząca 6 tygodni.

Na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w serwisach poświęconych krwiolecznictwu znajdują się jednak jednoznaczne wskazówki:

„Czy będąc w ciąży można oddawać krew? Nie. Kobiety są zdyskwalifikowane czasowo jako krwiodawcy w czasie ciąży, a także przez 6 miesięcy po porodzie oraz przez 6 miesięcy po poronieniu” – https://krwiodawcy.org/pytania

„Kobiety nie mogą oddawać krwi: w okresie miesiączki i przez 3 dni od jej zakończenia, w okresie ciąży i karmienia piersią, 6 miesięcy po porodzie lub poronieniu o ile zakończyła się laktacja i wystąpiła pierwsza miesiączka” – http://www.krwiodawstwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca

„Dyskwalifikacja tymczasowa: […] 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży” – http://www.rckik-katowice.pl/informacje_dla_dawcow.php

Do oddania krwi zawsze kwalifikuje lekarz

W razie wątpliwości co do możliwości oddawania krwi najlepiej skontaktować się z najbliższą stacją krwiodawstwa. Przed oddaniem krwi wypełnia się ponadto kwestionariusz (który zawiera pytania m.in. o przebyte choroby), następuje również kwalifikacja przez lekarza.

Zawsze należy poinformować go o poronieniu, przyjmowanych lekach, chorobach towarzyszących i wszystkich innych czynnikach mogących mieć wpływ na krew. To on decyduje, czy w danym przypadku oddanie krwi jest możliwe i bezpieczne.

Warto ponadto pamiętać, że istnieje wiele czynników dyskwalifikujących (czasowo lub na stałe) możliwość oddawania krwi do celów krwiolecznictwa.

To może Cię zainteresować: Miesiączka po poronieniu – co warto wiedzieć?


autor: Agnieszka, redakcja portalu Poroniłam.pl

zdjęcie: geralt/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, modyfikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.

5/5 - (10 głosów / głosy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *