Urlop macierzyński po poronieniu

Kobiety, które poroniły idą najczęściej tylko na krótkie zwolnienie lekarskie. Szpitale oraz zakłady pracy nie mówią im, że mogą w takim przypadku udać się na 56 – dniowy urlop macierzyński. Dokumentem uprawniającym matkę do skorzystania z tego prawa jest akt urodzenia dziecka.

urlop macierzyński po poronieniu

W art. 180 § 1. Kodeksu Pacy przeczytamy: W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Czytaj dalej

Przeczytaj więcej: