Jak pochować dziecko nienarodzone?

Dziecko nienarodzone może być pochowane w mogile zbiorowej, grobie rodzinnym albo takim, który został stworzony specjalnie dla niego. Pogrzeb dziecka nienarodzonego organizuje się w sposób świecki lub w obrządku religijnym – w zależności od preferencji rodziców. Do pochowania dziecka po poronieniu mają prawo wszyscy rodzice, niezależnie od czasu trwania ciąży.

Jak pochować dziecko nienarodzone

  1. Jak pochować dziecko nienarodzone? Mogiła zbiorowa
  2. W czym pochować dziecko nienarodzone? Grób rodzinny
  3. Pochowanie dziecka nienarodzonego – prawo każdego rodzica

Jak pochować dziecko nienarodzone? Mogiła zbiorowa

Niemal na każdym cmentarzu znajdują się tzw. groby dzieci nienarodzonych – Aniołków, w których rodzice mogą pochować swoje dzieci anonimowo. Pogrzeby w tych grobowcach często organizowane są przez szpitale czy fundacje, jednak również sami rodzice mogą odebrać dziecko ze szpitala i zapewnić mu pochówek. Pogrzeby przygotowywane przez organizacje są najczęściej ekumeniczne. Rodzice mogą natomiast wybrać, czy pochówek będzie świecki czy nie. Kościoły otwarte są zarówno na msze, jak i krótkie nabożeństwa czy modlitwy nad grobem – bez względu na brak chrztu dziecka.

W czym pochować dziecko nienarodzone? Grób rodzinny

Wielu rodziców decyduje się na pochowanie swojego nienarodzonego dziecka w grobie rodzinnym lub takim, który jest tworzony specjalnie dla niego. Należy ustalić szczegóły z zarządcą cmentarza, a także odebrać ciało ze szpitala. Rodzice mogą zamówić mszę świętą lub modlitwę albo nabożeństwo. Na pochowanie dziecka w grobie rodzinnym decydują się najczęściej rodzice, którzy znają płeć (np. po przeprowadzeniu badania DNA) dziecka i nadają mu imię.

Pochowanie dziecka nienarodzonego – prawo każdego rodzica

Prawo do pochówku dziecka nienarodzonego gwarantuje zarówno prawo świeckie, jak i kościelne.

Pogrzeb może odbyć się niezależnie od wieku ciąży. Potrzebna jest do tego karta zgonu lub karta martwego urodzenia – dokumenty te wydaje szpital. 

Karta zgonu konieczna jest, by zarządca cmentarza mógł przeprowadzić pogrzeb, karta martwego urodzenia umożliwia rejestrację dziecka w USC i ubieganie się o zasiłek pogrzebowy. Ten drugi dokument wydawany jest tylko wtedy, kiedy znana jest płeć dziecka – czasami rodzice muszą wykonać badanie DNA określające płeć. Do samego pogrzebu wystarczy karta zgonu.


Zobacz też:

4/5 - (5 głosów / głosy)

2 thoughts on “Jak pochować dziecko nienarodzone?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *