Jakie badania genetyczne po poronieniu wykonać?

Poronienie jest to przedwczesne zakończenie ciąży, które ma miejsce przed upływem 22 tygodnia ciąży. Do największej liczby poronień (aż 80%) dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży, czyli przed upływem 12 tygodnia. Ciężko przewidzieć, kiedy i czy poronienie dotknie danej kobiety, ale warto wykonać badania genetyczne po poronieniu, które przedstawią przyczyny poronienia.

Jakie badania genetyczne po poronieniu wykonać

Jakie badania genetyczne po poronieniu wykonać?
Czy warto robić badania genetyczne po poronieniu?
Jak przygotować się do badań genetycznych po poronieniu?
Ile kosztują badania genetyczne po poronieniu?

Jakie badania genetyczne po poronieniu wykonać?

Badania genetyczne po poronieniu dotyczą zarówno dziecka, jak i rodziców. Badania dziecka dokonuje się celem stwierdzenia, czy miało one genetyczne wady, które spowodowałyby to poronienie (na przykład zespół Edwardsa czy Downa). Badanie obejmuje analizę chromosomów, markerów oraz genów obecnych w DNA dziecka. Badania genetyczne matki prowadzone są w celu badania genu MTHFR oraz wykrycia trombofilii wrodzonej. Badania obojga rodziców dotyczą kariotypu i kierunku celiakii.

Czy warto robić badania genetyczne po poronieniu?

Zdecydowanie warto wykonać badanie genetyczne po poronieniu. Jeżeli okaże się, że przyczyną poronienia były wady genetyczne dziecka, to rodzice mają duże szanse na powodzenie kolejnych ciąż. Rzadko ma miejsce sytuacja, że kolejne dziecko także obarczone jest wadami. Badania genetyczne po poronieniu to szansa dla rodziców na odzyskanie spokoju i nadziei na posiadanie zdrowego potomstwa w przyszłości. Jeżeli okaże się, że wina leży po stronie rodziców, możliwe jest wprowadzenie odpowiedniego leczenia.

Jak przygotować się do badań genetycznych po poronieniu?

Aby badanie genetyczne dziecka po poronieniu było możliwe, niezbędna jest próbka materiału genetycznego. Może być to tkanka dziecka, kosmówka, fragment łożyska czy pępowiny. Jeżeli do poronienia doszło w domu, kobieta zobowiązana jest do zabezpieczenia próbki. Jeżeli poronienie ma miejsce w szpitalu, próbkę powinien zabezpieczyć lekarz. Istotne jest, aby badania mogły być wykonane w możliwie jak najkrótszym czasie. Badania rodziców najczęściej wykonywane są od razu, przy pomocy próbki wymazu pobranej z policzka. Badanie kariotypu polega na analizie krwi pobranej z żyły odłokciowej.

Ile kosztują badania genetyczne po poronieniu?

Koszt badań po poronieniu waha się od 300 zł do 800 zł. Zdarza się często, ze wydatek ten rodzice pokrywają z przysługującego im zasiłku pogrzebowego.