Jak traktować kobiety po poronieniu? Rekomendacje dla personelu województwa kujawsko-pomorskiego

Jakiś czas temu ukazały się kolejne rekomendacje skierowane do personelu medycznego, który ma kontakt z rodzicami po stracie i nie tylko: Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument zawiera wskazówki, jak traktować kobiety po poronieniu i w innych sytuacjach, a także ważne informacje dla rodziców i ich bliskich.

Jak traktować kobiety po poronieniu

  1. Jak traktować kobiety po poronieniu?
  2. Rekomendacje – pomocne także dla rodziców i ich bliskich
  3. To kolejny tego typu dokument…

Jak traktować kobiety po poronieniu?

Rekomendacje mają na celu poprawienie jakości opieki nad rodzicami po niepowodzeniu położniczym i zwiększenie świadomości personelu na temat dobrych praktyk w tego typu sytuacjach.

Dokument zwraca więc uwagę m.in. na rolę empatii, szacunku, indywidualnego traktowania rodziców i wskazuje, jak ważne jest odpowiednie przekazywanie informacji i unikanie niektórych stwierdzeń (np. „Jeszcze będziecie mieć dziecko”), a także umożliwienie pożegnania z dzieckiem.

Rekomendacje określają również, jak istotne jest udzielenie rodzicom po stracie informacji na temat przysługujących im praw. Zwracają też uwagę na pomoc w dopełnieniu formalności czy właściwego zabezpieczeniu materiału do badań genetycznych.

INSTRUKCJA zabezpieczenia materiału poronnego [PDF]

Rekomendacje – pomocne także dla rodziców i ich bliskich

W rekomendacjach znajdują się również wskazówki dla rodziców i ich bliskich – m.in. na temat przysługujących praw, żałoby czy pomocy psychologicznej.

Bez względu na moment poronienia rodzicom przysługują następujące prawa: pochówek, rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego, urlop macierzyński 56 dni i zasiłek pogrzebowy 4000 złotych. Do skorzystania z trzech ostatnich konieczne jest jednak określenie płci – przy poronieniu do ok. 16. tygodnia ciąży niezbędne jest najczęściej badanie DNA.

Poczytaj na temat praw po poronieniu: Prawa po poronieniu

To kolejny tego typu dokument…

W lipcu 2017 roku wydano dokument: Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego. Do rekomendacji została dołączona nasza ulotka Poroniłam.pl.

Poczytaj więcej: Jak traktować kobiety po poronieniu? Wydano nowe rekomendacje dla szpitali

Wcześniej wydano również podobne rekomendacje skierowane do personelu medycznego województwa mazowieckiego.

ULOTKA PORONIŁAM.PL ↓↓↓

ulotka poronilam.pl

KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY OTWORZYĆ ULOTKĘ W PDF

Zobacz tutaj >> REKOMENDACJE DLA PERSONELU WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO


autor: Agnieszka | zdjęcie: rawpixel/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, modyfikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.

5/5 - (2 głosów / głosy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *