Czy warto wykonać badanie płci poronionego płodu?

Szacuje się, że poronienie dotyka co drugą kobietę w ciąży. Jest to przedwczesne (przed 22. tygodniem) zakończenie ciąży. Wyróżnia się kilka jego typów: zupełne, niezupełne, jednoczasowe i dwuczasowe. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie łyżeczkowania jamy macicy. Dla chętnych rodziców istnieje także możliwość zbadania płci poronionego płodu.

Ile kosztuje badanie płci po poronieniu?
Jak wygląda badanie płci poronionego płodu?
Jakie korzyści daje rodzicom wykonanie badania płci poronionego płodu?
Czy badanie płci poronionego płodu jest obowiązkowe po każdym poronieniu?

Ile kosztuje badanie płci po poronieniu?

Badanie to wykonuje się w prywatnym laboratorium, ponieważ nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na jego wynik czeka się zwykle kilka dni. Koszty wahają się, w zależności od placówki, od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Jak wygląda badanie płci poronionego płodu?

By szpital przeprowadził takie badanie, należy najpierw zgłosić taką chęć. Pobiera się wtedy próbki tkanek martwego płodu. Jest to kosmówka, pępowina lub przypępowinowy fragment łożyska. Umieszcza się je w odpowiednim, sterylnym pojemniku i zabezpiecza. Następnym krokiem jest test DNA. Płeć można określić na każdym etapie ciąży, ponieważ definiuje się ona już w momencie poczęcia. Na podstawie tej samej próbki można zbadać także przyczynę poronienia i sprawdzić, czy płód nie był obciążony chorobą genetyczną.

Jakie korzyści daje rodzicom wykonanie badania płci poronionego płodu?

Wykonanie takiego badania jest konieczne, gdy nie jest możliwe organoleptyczne określenie płci dziecka. Ten problem pojawia się zwykle wtedy, kiedy ciąża zostaje utracona przed 16. tygodniem ciąży. Ustalenie płci pozwala na wydanie karty martwego urodzenia, która potrzebna jest w czasie rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Czyni się to, by móc skorzystać z zasiłku pogrzebowego oraz urlopu macierzyńskiego.

Kolejną istotną korzyścią są względy psychologiczne. Znając płeć, rodzic może nadać imię oraz umieścić je na nagrobku. Pozwala to także myśleć w określony sposób o utraconym potomku, co jest szczególnie ważne dla niektórych rodziców.

Czy badanie płci poronionego płodu jest obowiązkowe po każdym poronieniu?

Nie, jednak chcąc skorzystać z określonych świadczeń, takich jak zasiłek pogrzebowy należy je wykonać. Dziecko może zostać pochowane bez obowiązku ubiegania się o to świadczenie.