Określenie płci poronionego płodu – kiedy zlecić badanie?

Badanie płci poronionego płodu to jedno z badań genetycznych, które warto wykonywać po utracie ciąży. Może towarzyszyć innym badaniom DNA, których celem jest ustalenie przyczyn poronień. Analiza nie jest refundowana, jednak można ją wykonać po zabezpieczeniu próbki materiału genetycznego pochodzącego od płodu – do tego celu można wykorzystać fragment kosmówki, łożyska czy bloczki parafinowe.

Jakie są metody badania płci poronionego płodu?
Ile kosztuje genetyczne badanie płci poronionego płodu?
Jak długo czeka się na wynik genetycznego badania płci poronionego płodu?
Do czego przydaje się wynik genetycznego badania płci poronionego płodu.

Jakie są metody badania płci poronionego płodu?

Istnieje kilka metod badań materiału genetycznego pochodzącego z poronienia. Najczęściej analizy wykonuje się za pomocą nowoczesnej cytogenetyki molekularnej. Badania płci poronionego płodu mogą opierać się np. na metodzie FISH czy QF-PCR – warto zapytać o metodę badań wykorzystywaną przez dane laboratorium.

Ile kosztuje genetyczne badanie płci poronionego płodu?

Badanie genetyczne płci poronionego płodu nie jest drogą analizą – jej koszt wynosi dla metody PCR około 400 złotych, natomiast przy metodzie FISH około 850 złotych. Każde laboratorium ma własny cennik, dlatego należy poznać cenę badania przed zleceniem analizy – pozwoli to na uniknięcie „niespodzianki” w momencie wnoszenia opłaty.

Jak długo czeka się na wynik genetycznego badania płci poronionego płodu?

Na wyniki badań genetycznych mających na celu poznanie płci poronionego płodu nie czeka się długo – wynik analizy jest dostępny już nawet po 4-5 dniach roboczych. Nawet jeśli badaniu płci towarzyszy analiza mająca na celu określenie przyczyn poronienia to badania są wykonywane dwuetapowo – najpierw udostępniana jest informacja o płci, a następnie wynik badania przyczyn poronienia jest dostępny po maksymalnie 14 dniach roboczych.

Do czego przydaje się wynik genetycznego badania płci poronionego płodu?

Wynik badania genetycznego poronionego płodu jest nieocenioną pomocą dla rodziców. Ustalenie płci płodu to jedyna szansa na otrzymanie Karty Martwego Urodzenia, która jest podstawą do otrzymania Aktu Urodzenia (z adnotacją o urodzeniu martwym) w USC. Akt pozwala na otrzymanie zasiłku pogrzebowego, a także jest podstawą do wykorzystania przez matkę należnego jej urlopu macierzyńskiego w wymiarze 56 dni liczonych od poronienia.